30 Σεπ 2009

Επιμορφωτικο Προγραμμα Π.ΙΝ.Ε.Π. «Ψηφιοποιηση Υλικου Βιβλιοθηκων - Ηλεκτρονικες Πηγες Πληροφορησης στις βιβλιοθηκες» (12/10-4/12/09)

Ομάδα - Στόχος: Βιβλιοθηκονόμοι που στελεχώνουν Δημόσιες, Δημοτικές, και Ακαδημαϊκές Βιβλιοθήκες.

Σκοπός του επιμορφωτικού προγράμματος είναι να αποκτήσουν οι συμμετέχοντες τις απαραίτητες γνώσεις και δεξιότητες, ώστε να μπορούν να αξιοποιήσουν μεθόδους ψηφιοποίησης υλικού βιβλιοθηκών. Με αυτό τον τρόπο θα προωθηθεί το έργο της ψηφιοποίησης του υλικού των βιβλιοθηκών, τόσο για την προστασία του, όσο και για την αξιοποίηση του στο πλαίσιο ανάπτυξης on line υπηρεσιών. Χρονική Διάρκεια: 35 ώρες (πενθήμερο).

Θεματικές Ενότητες:

• Τεχνικές και μέθοδοι ψηφιοποίησης έντυπου υλικού

• Μορφές αρχείων εικόνων και χαρακτηριστικά

• Μέθοδος οπτικής ανάλυσης εικόνας και μετατροπή εικόνας σε κείμενο αρχείου (Μέθοδος OCR)

• Επεξεργασία εικόνων για ηλεκτρονική δημοσίευση

• Πρακτική άσκηση στην ψηφιοποίηση υλικού

• Διατήρηση και προβολή ψηφιακού υλικού

• Χρήση πληροφοριακών συστημάτων βιβλιοθηκών για αναζήτηση υλικού

• Λογισμικά για τη διαχείριση ιστοσελίδων

Το ανωτέρω επιμορφωτικό πρόγραμμα έχει προγραμματιστεί να διεξαχθεί ως ακολούθως:

30/11-4/12/2009 Θεσσαλονίκη   

19-23/10/2009 Ιωάννινα

12-16/10/2009 Πάτρα

Διεξαγωγή Επιμορφωτικού Προγράμματος

Δεν υπάρχουν σχόλια:

Η φωνή των φίλων των ελληνικών βιβλιοθηκών

Η φωνή των φίλων των ελληνικών βιβλιοθηκών
Facebook Group

Αναζήτηση Εργασίας με Αρωγό τη Βιβλιοθήκη