23 Σεπ 2009

Δεσμευσεις του ΠΑΣΟΚ για τις ακαδημαϊκες βιβλιοθηκες

Από τον Τομέα Παιδείας του ΠΑΣΟΚ, σχετικά με τις ακαδημαϊκές βιβλιοθήκες, εκδόθηκε η ακόλουθη ανακοίνωση:

image Η ανικανότητα της κυβέρνησης συναγωνίστηκε με την αδιαφορία, αφήνοντας τις βιβλιοθήκες των Πανεπιστημίων, των Πολυτεχνείων, των ερευνητικών κέντρων και των Ανώτατων Τεχνολογικών Ιδρυμάτων της χώρας μας, χωρίς πρόσβαση στις ηλεκτρονικές συνδρομητικές εκδόσεις.

Με αποκλειστική ευθύνη των επιπόλαιων και άστοχων ενεργειών τής αποχωρούσας κυβέρνησης, φοιτήτριες και φοιτητές, καθηγητές, ερευνητές, το σύνολο της ακαδημαϊκής κοινότητας έχει αποκοπεί από την πρόσβαση στην σύγχρονη γνώση.

Το σοβαρότατο αυτό πρόβλημα έρχεται να προστεθεί σε μία σειρά προβλημάτων, που υποβαθμίζουν τις βιβλιοθήκες της Τριτοβάθμιας Εκπαίδευσης στην χώρα μας, τα οποία έχουμε έγκαιρα επισημάνει, όπως οξύτατη έλλειψη προσωπικού, υποχρηματοδότηση, κ.ά.

Για το ΠΑΣΟΚ, οι σύγχρονες Ακαδημαϊκές Βιβλιοθήκες μπορούν και πρέπει να είναι οι κύριες εκπαιδευτικές μονάδες υποστήριξης της προσφερόμενης εκπαίδευσης και συντελούμενης έρευνας στα Ιδρύματα Τριτοβάθμιας Εκπαίδευσης.

Ως μελλοντική κυβέρνηση, δεσμευόμαστε:

1. για την άμεση επίλυση του προβλήματος αυτού, που παρακωλύει το εκπαιδευτικό και αναστέλλει το ερευνητικό έργο που παράγεται στην Τριτοβάθμια Εκπαίδευση και

2. για την εφαρμογή μιας συνεκτικής Εθνικής Πολιτικής Βιβλιοθηκών και Πληροφόρησης, που θα στηρίζει μια σύγχρονη και αναβαθμισμένη Παιδεία.

via

Δεν υπάρχουν σχόλια:

Η φωνή των φίλων των ελληνικών βιβλιοθηκών

Η φωνή των φίλων των ελληνικών βιβλιοθηκών
Facebook Group

Αναζήτηση Εργασίας με Αρωγό τη Βιβλιοθήκη