30 Σεπ 2009

Ψηφιακη βιβλιοθηκη στην ιστοσελιδα του ΙΚΑ

Η Διεύθυνση Εκπαίδευσης και Ενημέρωσης του ΙΚΑ-ΕΤΑΜ, δημιούργησε στην ιστοσελίδα του Ιδρύματος (www.ika.gr), μία ψηφιακή βιβλιοθήκη, η οποία εμπλουτίζεται σε καθημερινή βάση και βρίσκεται στη διάθεση κάθε ενδιαφερόμενου πολίτη. Σε αυτήν, περιέχονται πληροφορίες για θέματα που αφορούν το ΙΚΑ-ΕΤΑΜ, όπως: Ηλεκτρονικές Υπηρεσίες (Ασφάλιση εργαζομένων, ΑΠΔ κλπ), οδηγίες για τον κάθε εργοδότη, οδηγίες για τους ασφαλισμένους, τρόπος υπολογισμού ποσού Σύνταξης, εγκυκλίους και γενικά έγγραφα, ενημέρωση για τη μείωση του χρόνου απονομής συντάξεων, ενημέρωση για τις υπηρεσίες Υγείας, στατιστικά στοιχεία, κτίρια του Ιδρύματος σε όλη τη χώρα, πρόγραμμα εκσυγχρονισμού, έργα ενταγμένα στο Γ’ ΚΠΣ, πληροφορίες για την εξυπηρέτηση μέσω ΚΕΠ, δελτία τύπου, ανακοινώσεις και έντυπα.

Στην ίδια ιστοσελίδα είναι αναρτημένο και μέρος της ψηφιακής βιβλιοθήκης, για αποκλειστική χρήση των υπαλλήλων του Ιδρύματος-χρηστών του συστήματος ΟΠΣ, στο πλαίσιο της πληροφόρησης των υπαλλήλων του ΙΚΑ-ΕΤΑΜ. Σε αυτό, οι υπάλληλοι του Ιδρύματος μπορούν να βρουν:

- Εγκυκλίους και Γενικά Έγγραφα (από 2004) (άμεση ενημέρωση με τα τρέχοντα έγγραφα και εγκυκλίους αλλά γίνεται προσπάθεια να μπουν δεδομένα χρονικής περιόδου και πριν το 2004)

- Εθνική Νομοθεσία (νόμοι, π.δ/τα και υπουργικές αποφάσεις 2007, 2008, 2009 και άμεση ενημέρωση με τα τρέχοντα νομοθετήματα)

- Εθνική Νομολογία (Αρείου Πάγου, Συμβουλίου Επικρατείας, Ελεγκτικού Συνεδρίου)

- Βοηθήματα (Οργανισμός IKA-ETAM, Πίνακες Συλλογικών Συμβάσεων Εργασίας, Κανονισμός Αλληλογραφίας)

- Κώδικες (Αστικός Κώδικας, Κώδικας Διοικητικής Διαδικασίας, Κώδικας Διοικητικής Δικονομίας, Υπαλληλικός Κώδικας, Κώδικας Είσπραξης Δημόσιων Εσόδων)

- Οδηγίες εκπαιδευτών (Αναγγελία Διπλοσυνταξιούχων, Ασφάλιση κατά τον Κανονισμό Βαρέων και Ανθυγιεινών Επαγγελμάτων, Συντάξεις λόγω Αναπηρίας & Συντάξεις λόγω Θανάτου, Παροχές Ασθενείας, Προστατευόμενα μέλη - Ασφ/κή Ικανότητα - Βελτιωμένη θέση, Εργατικό Ατύχημα και Επαγγελματική Ασθένεια, Αναγγελία ΕΤΕΑΜ & Συγχωνευθέντων Ταμείων, Σύνταξη Δελτίων Αναγγελίας Νέων Συνταξιούχων)

- Εκπαιδευτικά προγράμματα ΙΝΕΠ (διαρκής ενημέρωση εκπαιδευτικών δράσεων)

Από 1/12/2008 γίνεται καθημερινή ενημέρωση όλων των προαναφερθέντων και ο στόχος είναι να δημιουργηθεί αρχείο νομοθεσίας του Ιδρύματος (Εγκύκλιοι & Γεν. Έγγραφα, τουλάχιστον δεκαετίας -από 1997-) και να εμπλουτιστεί η βάση με Νομοθετήματα (Νόμους, Π.Δ., Υ.Α.), Νομολογία (ασφαλιστικού και εργατικού περιεχομένου) Αρείου Πάγου, Συμβουλίου της Επικρατείας, Ανωτάτου Δικαστηρίου, Γνωμοδοτήσεων Ν.Σ.Κ. παλαιοτέρων ετών, καθώς επίσης και με επιπλέον βοηθήματα (Κανονισμούς του Ιδρύματος κλπ).

Η αναζήτηση είναι ιδιαίτερα φιλική για τον χρήστη και γίνεται είτε με τον αριθμό του ζητούμενου εγγράφου ή το όνομα εκδούσας αρχής, είτε με λέξεις κλειδιά.

Το συγκεκριμένο εγχείρημα, σκοπό έχει να βοηθήσει τους υπαλλήλους στη μείωση του χρόνου αναζήτησης εγκυκλίων, γενικών εγγράφων, π.δ/των, υπουργικών αποφάσεων και νομολογίας που αφορά κοινωνικοασφαλιστικά θέματα, στην άντληση των πληροφοριών που χρειάζονται με ταχύτητα και ευκολία, καθώς και στην αύξηση της παραγωγικότητάς τους και της ποιοτικής διαχείρισης του ελεγκτικού έργου τους.

via

Δεν υπάρχουν σχόλια:

Η φωνή των φίλων των ελληνικών βιβλιοθηκών

Η φωνή των φίλων των ελληνικών βιβλιοθηκών
Facebook Group

Αναζήτηση Εργασίας με Αρωγό τη Βιβλιοθήκη