2 Οκτ 2009

2nd LIBER-EBLIDA Workshop on Digitisation of Library Material in Europe (19-21/10/09)

image Deadline for registration: Friday 2 October 2009 

Following the successful Workshop on the Digitisation of Library Material in Europe held in 2007, LIBER and EBLIDA will hold a second edition that will take place at the Royal Library of The Netherlands from 19 to 21 October 2009.

Topics in the programme are: public-private partnerships, new economic models, digitisation needs of research and public libraries,

measuring the impact of digitisation projects, aggregation of digital content, interoperability and metadata issues.

Click on http://www.libereurope.eu/node/391 to see the full programme and to register.  

Please note that the number of delegates is limited to 180, so first come first served

Δεν υπάρχουν σχόλια:

Η φωνή των φίλων των ελληνικών βιβλιοθηκών

Η φωνή των φίλων των ελληνικών βιβλιοθηκών
Facebook Group

Αναζήτηση Εργασίας με Αρωγό τη Βιβλιοθήκη