23 Οκτ 2009

9 ΘΕΣΕΙΣ ΤΕ-ΒΙΒΛΙΟΘΗΚΟΝΟΜΩΝ ΙΔΟΧ ΣΤΟ ΠΑΝΕΠΙΣΤΗΜΙΟ ΜΑΚΕΔΟΝΙΑΣ

image Ανακοίνωση πρόσληψης προσωπικού με σύμβαση εργασίας ιδιωτικού δικαίου ορισμένου χρόνου, συνολικού αριθμού δώδεκα (12) ατόμων για την κάλυψη εποχικών ή παροδικών αναγκών της Βιβλιοθήκης και Κέντρου Πληροφόρησης και των Τμημάτων α) Μάρκετινγκ και Διοίκησης Λειτουργιών στην ΄Εδεσσα και β) Διοίκησης Τεχνολογίας στη Νάουσα του Πανεπιστημίου Μακεδονίας Οικονομικών και Κοινωνικών Επιστημών για τις εξής, κατά αριθμό ατόμων, ειδικότητες, με τα αντίστοιχα τυπικά προσόντα και την αντίστοιχη χρονική περίοδο : δύο (2) θέσεις ειδικότητας ΠΕ Διοικητικού-Οικονομικού, εννέα (9) θέσεις ΤΕ Βιβλιοθηκονόμων και μία (1) θέση ΠΕ Πληροφορικής.

Προθεσμία υποβολής αιτήσεων από 19/10/2009 έως 30/10/2009.

ΑΙΤΗΣΗ ΕΠΟΧΙΚΟΥ ΠΡΟΣΩΠΙΚΟΥ (μορφή αρχείου .doc)

via

Δεν υπάρχουν σχόλια:

Η φωνή των φίλων των ελληνικών βιβλιοθηκών

Η φωνή των φίλων των ελληνικών βιβλιοθηκών
Facebook Group

Αναζήτηση Εργασίας με Αρωγό τη Βιβλιοθήκη