16 Οκτ 2009

ΘΕΣΕΙΣ ΤΑΚΤΙΚΟΥ ΠΡΟΣΩΠΙΚΟΥ ΤΗΣ ΝΕΑΣ ΠΡΟΚΗΡΥΞΗΣ ΑΣΕΠ ΚΑΙ ΣΤΙΣ ΔΗΜΟΣΙΕΣ ΒΙΒΛΙΟΘΗΚΕΣ, ΕΒΕ ΚΑΙ ΓΑΚ

Στο Εθνικό Τυπογραφείο για δημοσίευση στάλθηκε σήμερα (16/10/09) από το ΑΣΕΠ η προκήρυξη 6K/2009, που αφορά την πλήρωση με σειρά προτεραιότητας 598 θέσεων τακτικού προσωπικού Πανεπιστημιακής (ΠΕ), Τεχνολογικής (ΤΕ) και Δευτεροβάθμιας (ΔΕ) Εκπαίδευσης σε διάφορους φορείς του δημόσιου τομέα.

Η προκήρυξη αναμένεται να εκδοθεί απο το Εθνικό Τυπογραφείο σε περίπου 10 ημέρες, οπότε και θα διατίθεται δωρεάν από τα κατά τόπους γραφεία του και μέσω του δικτυακού του τόπου www.et.gr. Αιτήσεις και δικαιολογητικά θα αποστέλλονται ταχυδρομικά στο ΑΣΕΠ μέσα στην εικοσαήμερη προθεσμία που θα καθορισθεί τις προσεχείς ημέρες.

Ανάμεσα στις ειδικότητες που ζητούνται είναι και οι εξής:

ΠΑΝΕΠΙΣΤΗΜΙΑΚΗΣ ΕΚΠΑΙΔΕΥΣΗΣ

* ΠΕ ΑΡΧΕΙΟΝΟΜΩΝ

* ΠΕ ΒΙΒΛΙΟΘΗΚΟΝΟΜΙΑΣ

* ΠΕ ΒΙΒΛΙΟΘΗΚΟΝΟΜΩΝ

ΤΕΧΝΟΛΟΓΙΚΗΣ ΕΚΠΑΙΔΕΥΣΗΣ

* ΤΕ ΒΙΒΛΙΟΘΗΚΟΝΟΜΙΑΣ

* ΤΕ ΠΛΗΡΟΦΟΡΙΚΗΣ

Δείτε την προκήρυξη

via

Δεν υπάρχουν σχόλια:

Η φωνή των φίλων των ελληνικών βιβλιοθηκών

Η φωνή των φίλων των ελληνικών βιβλιοθηκών
Facebook Group

Αναζήτηση Εργασίας με Αρωγό τη Βιβλιοθήκη