15 Οκτ 2009

Η Βιβλιοθηκη του Ι.Γ.Μ.Ε. στο Ολυμπιακο Χωριο

  H Βιβλιοθήκη των Κεντρικών Υπηρεσιών του Ι.Γ.Μ.Ε., λειτουργεί στις νέες υπερσύγχρονες εγκαταστάσεις της στα καινούρια κτίρια του Ι.Γ.Μ.Ε. στο Ολυμπιακό Χωριό. Συγκαταλέγεται στις μεγαλύτερες επιστημονικά εξειδικευμένες Βιβλιοθήκες της Ελλάδας και είναι από τις πλέον ενημερωμένες πάνω στις γεωεπιστήμες. Αυτή τη στιγμή διαθέτει :image

  * Περισσότερα από 10.000 βιβλία , αρκετά εκ των οποίων είναι σπάνιες εκδόσεις και κάποια μάλιστα έχουν εκδοθεί ως και το 19ο αιώνα.
  * Περισσότερες από 10.000 υπηρεσιακές μελέτες και τεχνικές εκθέσεις (από το 1875)
  * Περισσότερους από 40.000 τόμους και τεύχη ελληνικών και διεθνών επιστημονικών περιοδικών (από το 1849)
  * Περί τα 5.000 ανάτυπα επιστημονικών άρθρων ή δημοσιεύσεων
  * Περί τους 4.500 χάρτες (από το 1891)
  * Δεκάδες λεξικά, εγκυκλοπαίδειες και βιβλιογραφικούς καταλόγους
  * Ικανό αριθμό επιστημονικού υλικού σε ηλεκτρονική μορφή (CD, DVD)

Το μεγαλύτερο μέρος του παραπάνω έντυπου υλικού είναι καταχωρημένο ηλεκτρονικά με βάση το σύστημα βιβλιοθηκονομικής καταχώρησης (Βασική έκδοση ΑΒΕΚΤ 5.5.01 & υποσύστημα ΑΒΕΚΤ Ζ39.50 Server & Web Gate) του Εθνικού Κέντρου Τεκμηρίωσης.

Η Βιβλιοθήκη εξυπηρετεί δεκάδες χρήστες, άμεσα ή μέσω διαδικτύου (Φορείς, ιδιώτες, φοιτητές και βεβαίως τους εργαζόμενους του ΙΓΜΕ ).

via

Δεν υπάρχουν σχόλια:

Η φωνή των φίλων των ελληνικών βιβλιοθηκών

Η φωνή των φίλων των ελληνικών βιβλιοθηκών
Facebook Group

Αναζήτηση Εργασίας με Αρωγό τη Βιβλιοθήκη