16 Οκτ 2009

ΑΡΧΕΙΟΝΟΜΙΑ - ΦΟΡΕΙΣ ΠΑΡΑΓΩΓΗΣ ΑΡΧΕΙΩΝ: ΙΣΤΟΡΙΚΗ ΑΝΑΔΡΟΜΗ

ΑΡΧΕΙΟΝΟΜΙΑ - ΦΟΡΕΙΣ ΠΑΡΑΓΩΓΗΣ ΑΡΧΕΙΩΝ. ΙΣΤΟΡΙΚΗ ΑΝΑΔΡΟΜΗ
Συγγραφέας: Μαριάννα Κολυβά - Εκδόσεις: Πατάκη

Ένα εργαλείο για τον φοιτητή Αρχει-ονομίας που καταπιάνεται με ειδικάονομίας που καταπιάνεται με ειδικά θέματα, τα οποία σχετίζονται με τις συνθήκες παραγωγής των εγγράφων και των αρχείων.

Αυτά αφορούν τη μελέτη της ίδρυσης και λειτουργίας των οργάνων της εκάστοτε νομοθετικής, εκτελεστικής-διοικητικής, διαχειριστικής και δικαστικής εξουσίας. Αφορούν επίσης τη μελέτη της παραγωγής των αρχείων με ανάθεση των αρμοδιοτήτων της πολιτείας στα επιμέρους αυτά όργανα, στη γνώση της γένεσης, της γενετικής πορείας και της τυπολογίας των εγγράφων βάσει των καθ' ύλην αρμοδιοτήτων αυτών των οργάνων.

Η Μαριάννα Κολυβά είναι διδάκτωρ Ιστορίας του Πανεπιστημίου Αθηνών, επίκουρη καθηγήτρια Αρχειονομίας, ενώ διδάσκει Αρχειονομία στο Ιόνιο Πανεπιστήμιο.

via “Ο Κόσμος του Επενδυτή - Culture”, τ. 70/09

Δεν υπάρχουν σχόλια:

Η φωνή των φίλων των ελληνικών βιβλιοθηκών

Η φωνή των φίλων των ελληνικών βιβλιοθηκών
Facebook Group

Αναζήτηση Εργασίας με Αρωγό τη Βιβλιοθήκη