21 Οκτ 2009

ΕΡΩΤΗΜΑΤΟΛΟΓΙΟ ΑΠΟ ΤΗΝ ΕΕΒΕΠ

Το Διοικητικό  Συμβούλιο της Ένωσης Ελλήνων Βιβλιοθηκονόμων και Επιστημόνων Πληροφόρησης έχοντας ως δεδομένα ότι

-         H στελέχωση των Ελληνικών Βιβλιοθηκών με μόνιμο ειδικευμένο προσωπικό αποτελεί απαραίτητη προϋπόθεση για την επίτευξη της οργανωτικής και λειτουργικής αναβάθμισής τους για να ανταποκριθούν στο σύγχρονο ρόλο τους.

-         Η επαγγελματική κατοχύρωση του επαγγέλματος του βιβλιοθηκονόμου - επιστήμονα της πληροφόρησης στη χώρα μας δεν έχει επιτευχθεί με τις κατάλληλες νομοθετικές ρυθμίσεις, ώστε να διασφαλίζονται τα επαγγελματικά δικαιώματα των πτυχιούχων των σχολών Βιβλιοθηκονομίας (ΑΕΙ - ΤΕΙ) και να μην προσλαμβάνονται  στις θέσεις των βιβλιοθηκονόμων επαγγελματίες άλλων ειδικοτήτων.

-         Η πρακτική που ακολουθείται από την πολιτεία με την πλήρωση των θέσεων των βιβλιοθηκονόμων με καθηγητές και δασκάλους, στις σχολικές, δημόσιες βιβλιοθήκες και στα αρχεία καθώς και η εφαρμογή προγραμμάτων Stage καθιστούν το εργασιακό καθεστώς στις Ελληνικές Βιβλιοθήκες πολύπλοκο και ασαφές, δημιουργώντας αίσθημα ανασφάλειας και απογοήτευσης για τους αποφοίτους των σχολών Βιβλιοθηκονομίας.

Για όλους αυτούς τους  λόγους, παρακαλούμε όπως συμπληρώσετε το συνημένο ερωτηματολόγιο προκειμένου να αποτυπωθεί η υπάρχουσα κατάσταση όσο το δυνατόν καλύτερα για να προχωρήσουμε από κοινού στις απαραίτητες ενέργειες για την κατάθεση ενόςολοκληρωμένου πλαισίου επαγγελματικής κατοχύρωσης των πτυχιούχων των σχολών βιβλιοθηκονομίας που θα εξασφαλίζει και τη στελέχωση των ελληνικών βιβλιοθηκών με ειδικευμένο προσωπικό με κατάλληλη εκπαίδευση για την αναβάθμισή τους.

Δεν υπάρχουν σχόλια:

Η φωνή των φίλων των ελληνικών βιβλιοθηκών

Η φωνή των φίλων των ελληνικών βιβλιοθηκών
Facebook Group

Αναζήτηση Εργασίας με Αρωγό τη Βιβλιοθήκη