23 Οκτ 2009

ΜΗΝΥΜΑ ΤΟΥ ΣΥΛΛΟΓΟΥ ΥΠΑΛΛΗΛΩΝ ΔΗΜΟΣΙΩΝ ΒΙΒΛΙΟΘΗΚΩΝ ΣΤΗΝ ΥΠΟΥΡΓΟ ΠΑΙΔΕΙΑΣ

ΣΥΛΛΟΓΟΣ ΥΠΑΛΛΗΛΩΝ  ΔΗΜΟΣΙΩΝ ΒΙΒΛΙΟΘΗΚΩΝ

15  Οκτωβρίου 2009

ΠΡΟΣ: Την Υπουργό Παιδείας,

Διά  Βίου Μάθησης και Θρησκευμάτων

κ. Άννα Διαμαντοπούλου

Αξιότιμη κυρία Υπουργέ

Εκ μέρους του Συλλόγου Υπαλλήλων Δημοσίων Βιβλιοθηκών, σας συγχαίρουμε για την ανάληψη των καθηκόντων σας και ευχόμαστε καλή δύναμη και επιτυχία στο ιδιαίτερα σημαντικό και δύσκολο έργο σας.

Οι Δημόσιες Βιβλιοθήκες σε όλη την Ευρώπη, όπως είναι γνωστό, διαδραματίζουν πολύ σημαντικό ρόλο, ως δημοκρατικός θεσμός, προσφέροντας έγκυρη και ελεύθερη πρόσβαση στο έντυπο και ηλεκτρονικό υλικό και σε άλλες πηγές ενημέρωσης και πληροφόρησης για όλο τον κόσμο. Εξάλλου ζούμε ένα πραγματικό καταιγισμό εξελίξεων που τείνουν να αναδείξουν τις Δημόσιες Βιβλιοθήκες σε ρόλο πρωταγωνιστή.

Στη χώρα μας, από το 1999, βρισκόμαστε σε μια προσπάθεια αναβάθμισης του ρόλου των Δημοσίων Βιβλιοθηκών και μετεξέλιξής τους σε πολυδύναμα πολιτιστικά - εκπαιδευτικά κέντρα. Οι Δημόσιες Βιβλιοθήκες με το πολύτιμο υλικό τους στηρίζουν σταθερά και ουσιαστικά την εκπαιδευτική διαδικασία. Συμμετέχουν ενεργά σε διάφορες δράσεις, μέσα και από Κοινοτικά Προγράμματα, με κινητές βιβλιοθήκες κ.α. και διευκολύνουν το έργο εκπαιδευτικών και εκπαιδευομένων όλων των βαθμίδων της εκπαίδευσης. Ενισχύουν και υποστηρίζουν το εκπαιδευτικό σύστημα με την παρουσία τους σε όλες τις περιοχές της χώρας και όχι μόνο στις μεγάλες πόλεις με στόχο την εξάλειψη των ανισοτήτων μεταξύ κέντρου και περιφέρειας και την πρόσβαση στην γνώση όλων των πολιτών της χώρας.

Εκμεταλλευόμενοι όλες τις ευκαιρίες που παρέχουν οι νέες τεχνολογίες, η ηλεκτρονική μάθηση, αυξάνοντας τις ευκαιρίες και την πρόσβαση του κοινού στη γνώση, μέσα και από τη διά βίου μάθηση, συνεισφέρουμε ουσιαστικά στη βελτίωση της ποιότητας ζωής των πολιτών και στην εδραίωση της κοινωνικής συνοχής.

Παράλληλα, με την αξιοποίηση του κειμηλιακού μας υλικού, με εκδόσεις, εκπαιδευτικά προγράμματα κλπ. Συμβάλλουμε στη διάσωση και προβολή της ιστορίας και του πολιτισμού.

Αξιότιμη κυρία Υπουργέ,

Σας διαβεβαιώνουμε ότι όλοι οι υπάλληλοι των Δημοσίων Βιβλιοθηκών είμαστε πρόθυμοι να αναλάβουμε οποιαδήποτε ευθύνη για την ακόμη αρτιότερη ανάπτυξη των πνευματικών μας φορέων, με στόχο την άνοδο του πνευματικού και εκπαιδευτικού επιπέδου όλων των πολιτών και την προβολή της χώρας μας.

Θεωρούμε δε πολύ σημαντική μια συνάντηση μαζί σας, τόσο ως Διοικητικό Συμβούλιο του Συλλόγου μας, όσο και με τους Διευθυντές των Δημοσίων Βιβλιοθηκών, προκειμένου να διαμορφώσετε μια πλήρη και σαφή εικόνα των θεμάτων που απασχολούν τις Βιβλιοθήκες μας και το προσωπικό τους, ώστε να σας δοθεί η δυνατότητα προώθησης των αναγκαίων λύσεων και να ξεκινήσει μια εποικοδομητική συνεργασία.

Επιτρέψτε μας και πάλι να σας εκφράσουμε τα θερμά μας συγχαρητήρια και να ευχηθούμε επιτυχία και αποτελεσματικότητα στο έργο σας.                          

Με τιμή

Η  Πρόεδρος                                            Ο Γ. Γραμματέας

Μαρία Ρούσσου                                      Απόστολος Κασελούρης              

Δημόσια Βιβλιοθήκης Λευκάδας           Δημόσια Βιβλιοθήκης Αίγινας 

Δεν υπάρχουν σχόλια:

Η φωνή των φίλων των ελληνικών βιβλιοθηκών

Η φωνή των φίλων των ελληνικών βιβλιοθηκών
Facebook Group

Αναζήτηση Εργασίας με Αρωγό τη Βιβλιοθήκη