20 Οκτ 2009

ΨΗΦΙΟΠΟΙΗΣΗ ΥΛΙΚΟΥ ΔΗΜΟΣΙΩΝ ΒΙΒΛΙΟΘΗΚΩΝ

Ανακοίνωση
Ψηφιοποίηση Υλικού Δημόσιων Βιβλιοθηκών
Υπουργείου  Παιδείας, Δια Βίου Μάθησης & Θρησκευμάτων
Σύμφωνα με ανακοίνωση του Γενικού Συμβουλίου Βιβλιοθηκών, Γενικών Αρχείων του  Κράτους και Εκπαιδευτικής Ραδιοτηλεόρασης του Υπουργείου Παιδείας, Δια Βίου Μάθησης και Θρησκευμάτων ολοκληρώθηκε το έργο «Ψηφιοποίηση Υλικού Δημόσιων Βιβλιοθηκών», που εκτελέσθηκε στα πλαίσια του Επιχειρησιακού Προγράμματος Κοινωνία της Πληροφορίας και συγχρηματοδοτήθηκε κατά 80% από το Ευρωπαϊκό Κοινοτικό Ταμείο (ΕΚΤ) και 20% από εθνικούς πόρους.
Το έργο αυτό είναι ένα από τα μεγαλύτερα έργα ψηφιοποίησης που υλοποιήθηκαν στη χώρα μας και εντάσσεται σε εκείνα τα έργα που έχουν σχεδιασθεί για να συμβάλουν στη εξελικτική πορεία ενός εκπαιδευτικού, πολιτιστικού, πληροφοριακού και ψυχαγωγικού , κατά τον ορισμό της Unesco, φορέα, που είναι οι Δημόσιες Βιβλιοθήκες. Εντάσσεται επίσης στα πλαίσια της πολιτιστικής πολιτικής της Ευρωπαϊκής Ένωσης, που αποβλέπει στην προστασία και διαχείριση της πλούσιας, πολύμορφης και πολυδιάστατης ευρωπαϊκής πολιτιστικής κληρονομιάς, που αποτελεί και το καίριο ανταγωνιστικό της πλεονέκτημα, ως υψίστης σημασίας θέμα, τόσο ως παράγοντα οικονομικής ανάπτυξης, όσο και ως όχημα πολιτιστικής ταυτότητας.
Σήμερα, οι βιβλιοθήκες μας διανύουν, με τη χρήση της νέας τεχνολογίας, τη μετάβασή τους από τους παραδοσιακούς ρόλους και ρυθμούς στη σύγχρονη μορφή των βιβλιοθηκών ως υβριδικοί οργανισμοί και μετέχουν στην  κοινωνία της πληροφορίας ως κέντρα συγκέντρωσης, οργάνωσης, διαχείρισης και διάδοσης της γνώσης και ως κέντρα πρόσβασης στην έντυπη και ηλεκτρονική πληροφορία.
Στο πλαίσιο  των εξελίξεων αυτών στις βιβλιοθήκες, με αιχμή του δόρατος τη νέα  τεχνολογία, η ψηφιοποίηση βιβλιακού  υλικού των 46 Δημόσιων Βιβλιοθηκών αποτελεί ένα βασικό στόχο του Υπουργείου Παιδείας, Δια Βίου Μάθησης και Θρησκευμάτων, για την ανάδειξη και προβολή του ελληνικού πολιτισμού και της ελληνικής γλώσσας στο σύγχρονο εθνικό, ευρωπαϊκό και διεθνές περιβάλλον.
Με το συγκεκριμένο έργο ψηφιοποιήθηκαν 16.200.000 σελίδες, που αντιστοιχούν σε 41.444 τίτλους βιβλίων, εφημερίδων, περιοδικών, χαρτών, εγγράφων, χειρογράφων, με προϋπολογισμό 5.650.000 €. Τα φυσικά τεκμήρια χρονολογούνται προ του έτους 1920 και είναι απαλλαγμένα από συγγραφικά δικαιώματα. Στις νεότερες εκδόσεις είναι διασφαλισμένη η αδειοδότηση της ψηφιοποίησης και της διάθεσής τους στο ευρύτερο κοινό.
Κύρια κριτήρια επιλογής των τεκμηρίων που ψηφιοποιήθηκαν ήταν η μοναδικότητα, η σπανιότητα, η ιδιαίτερη εκπαιδευτική, ερευνητική και πληροφοριακή χρησιμότητα και ζήτηση και βεβαίως η τοπικού ενδιαφέροντος εκδοτική παραγωγή.
Με αυτά τα δεδομένα δημιουργήθηκε έτσι μία πλούσια κεντρική ψηφιακή βιβλιοθήκη και μία ηλεκτρονική βάση , η οποία περιλαμβάνει το υλικό. Εγκαταστάθηκε ο απαραίτητος εξοπλισμός για την υποστήριξη του συνόλου της πληροφορίας και δημιουργήθηκε γι’ αυτό ειδική διαδικτυακή πύλη. Η πύλη αυτή με σύγχρονα κεντρικά συστήματα διασφαλίζει την υψηλή διαθεσιμότητα, την ακεραιότητα των δεδομένων, τη διαλειτουργικότητα με άλλα συστήματα και την αδιάλειπτη παροχή υπηρεσιών στους χρήστες.
Ο χρήστης  θα μπορεί να αναζητήσει πληροφορίες στα μεταδεδομένα και στο πλήρες κείμενο των ψηφιοποιημένων τεκμηρίων, θα μπορεί να τα διαβάσει μέσα από φυλλομετρητή και να ανακτήσει πλήρες ή τμήμα αυτών από τους υπολογιστές της βιβλιοθήκης, αλλά και εξ αποστάσεως από τον προσωπικό του υπολογιστή  στο σπίτι του μέσω του Διαδικτύου, καθώς επίσης και να χρησιμοποιήσει λειτουργίες μετατροπής των ψηφιακών αντιγράφων σε προσιτή μορφή. Το σύγχρονο αυτό αποθετήριο διαθέτει ακόμη χώρο και για μελλοντικές προσθήκες.
Η ηλεκτρονική  διεύθυνση πρόσβασης στην ψηφιακή  βιβλιοθήκη είναι http://publiclibs.ypepth.gr/
Παράλληλα με την ψηφιοποίηση, το συγκεκριμένο υλικό μικροφωτογραφήθηκε και η συλλογή των μικροφίλμς που δημιουργήθηκε, κατατέθηκε στην Εθνική Βιβλιοθήκη της Ελλάδος.
Ανάδοχοι  της εκτέλεσης όλου του έργου ήταν οι εταιρείες Γκλόμπο (Globo) Τεχνολογική Α.Ε. και Unisystems Α.Ε.
Ωφέλειες  από το έργο
Το έργο «Ψηφιοποίηση Υλικού Δημόσιων Βιβλιοθηκών» θα έχει πολλαπλά οφέλη για τους χρήστες, για την προστασία των βιβλίων και για τις ίδιες τις βιβλιοθήκες. Θα συνεισφέρει στην αξιοποίηση του υλικού των βιβλιοθηκών, στη διάχυση της γνώσης με τη χρήση Τεχνολογιών Πληροφορικής και Επικοινωνιών (ΤΠΕ), στη διευκόλυνση της έρευνας, στο έργο των εκπαιδευτικών, των φοιτητών και των μαθητών όλων των βαθμίδων, στην εξυπηρέτηση των πολιτών  - χρηστών των βιβλιοθηκών εξ αποστάσεως, στην ανάπτυξη εφαρμογών πληροφοριών που να διευκολύνουν την πρόσβαση των ΑΜΕΑ στη γνώση, την πληροφορία και το έντυπο βιβλίο, στην προστασία του φυσικού τεκμηρίου από την καθημερινή φθορά και στη διατήρησή του στο διηνεκές, στη συνεργασία και ανταλλαγή του υλικού με άλλους φορείς ελληνικούς και ξένους και γενικά στην αντιμετώπιση των προκλήσεων της νέας εποχής.
Έτσι, η ψηφιακή  βιβλιοθήκη που δημιουργήθηκε έχει τεράστια εθνική και παγκόσμια πολιτιστική σημασία, γιατί μπορεί να συμβάλει στη διάδοση της γνώσης σε εθνικό, ευρωπαϊκό και διεθνές επίπεδο, χωρίς τοπικούς, χρονικούς ή ποσοτικούς περιορισμούς και παράλληλα να προστατεύσει τους θησαυρούς των φυσικών τεκμηρίων που στεγάζουν οι Δημόσιες Βιβλιοθήκες μας.
Η Πρόεδρος του Γενικού Συμβουλίου
Βιβλιοθηκών, Αρχείων και Εκπαιδευτικής  Ραδιοτηλεόρασης
Ευγενία Κεφαλληναίου, δ.Φ.

1 σχόλιο:

GZ είπε...

Το Site που αναφέρει η κ. Πρόεδρος επι της ουσίας είναι επανάληψη του Infolibraries http://www.infolibraries.gr/.
Για δε την πρόσβαση σε ψηφιοποιημένα τεκμήρια όποιος/α καταφέρει να κάνει αναζήτηση και εντοπίσει έστω και μια από τις 16.200.000 σελίδες,πρέπει να πάρει βραβείο.

ΑΛΗΘΕΙΑ ΤΙ ΛΕΝΕ ΤΑ ΑΛΛΑ ΜΕΛΗ ΤΟΥ ΣΥΜΒΟΥΛΙΟΥ?
ΔΕΝ ΑΝΤΙΛΑΜΒΑΝΟΝΤΑΙ ΟΤΙ ΕΧΟΥΝ ΚΑΙ ΑΥΤΟΙ ΕΥΘΥΝΕΣ ΓΙΑ ΟΤΙ ΚΑΝΕΙ Η κ. ΠΡΟΕΔΡΟΣ?

ΕΠΙΤΕΛΟΥΣ ΤΟ ΘΡΑΣΟΣ ΕΧΕΙ ΤΑ ΟΡΙΑ ΤΟΥ

Η φωνή των φίλων των ελληνικών βιβλιοθηκών

Η φωνή των φίλων των ελληνικών βιβλιοθηκών
Facebook Group

Αναζήτηση Εργασίας με Αρωγό τη Βιβλιοθήκη