4 Νοε 2009

ΔΙΕΞΑΓΩΓΗ ΕΠΙΜΟΡΦΩΤΙΚΟΥ ΠΡΟΓΡΑΜΜΑΤΟΣ “ΔΗΜΟΣΙΟΫΠΑΛΛΗΛΙΚΟΣ ΚΩΔΙΚΑΣ” (ΝΟΕ-ΔΕΚ 2009)

Το Ινστιτούτο Επιμόρφωσης (ΙΝ.ΕΠ.), στο πλαίσιο συγχρηματοδοτούμενων από το ΕΣΠΑ και το Επιχειρησιακό Πρόγραμμα «Διοικητική Μεταρρύθμιση» επιμορφωτικών δράσεων, διοργανώνει στην Αθήνα από το Νοέμβριο 2009 έως τον Δεκέμβριο 2010 επαναλαμβανόμενο επιμορφωτικό πρόγραμμα με τίτλο: “Δημοσιοϋπαλληλικός Κώδικας” .

Το Νοέμβριο και το Δεκέμβριο 2009 έχουν προγραμματιστεί στην Αθήνα τα κάτωθι:

image
image

Δεν υπάρχουν σχόλια:

Η φωνή των φίλων των ελληνικών βιβλιοθηκών

Η φωνή των φίλων των ελληνικών βιβλιοθηκών
Facebook Group

Αναζήτηση Εργασίας με Αρωγό τη Βιβλιοθήκη