1 Νοε 2009

ΚΑΤΑΣΚΕΥΗ ΔΗΜΟΣΙΑΣ ΒΙΒΛΙΟΘΗΚΗΣ ΣΤΗΝ ΚΑΡΔΙΤΣΑ

 Παραχώρηση οικοπέδου για δημιουργία δημόσιας κεντρικής βιβλιοθήκης στην Καρδίτσα.

Τη χρήση οικοπέδου 6 στρεμμάτων για την ανέγερση της Δημόσιας Κεντρικής Βιβλιοθήκης ενέκρινε ομόφωνα το Δημοτικό Συμβούλιο Καρδίτσας.

Η παραπάνω έγκριση απαιτεί προϋπόθεση για να δημοπρατηθεί από το Υπουργείο Παιδείας, Δια βίου Μάθησης και Θρησκευμάτων το έργο «Μελέτη ανέγερσης νέου κτιρίου για τη στέγαση της Δημόσιας Κεντρικής Βιβλιοθήκης Καρδίτσας».

Όπως προβλέπεται από το κτιριολογικό πρόγραμμα το μέγεθος των εγκαταστάσεων της Βιβλιοθήκης Καρδίτσας προγραμματίζεται να ανέλθει στα 1.880, 25 τ. μ. εκ των οποίων τα 598 τ. μ. για βοηθητικούς χώρους. Το νέο κτίριο προβλέπεται να ενσωματώνει τις σύγχρονες διεθνείς πρακτικές οργάνωσης κτηρίων Βιβλιοθηκών, να εξασφαλίζει τη χρήση της πλέον σύγχρονης πληροφορικής τεχνολογίας, να διαθέτει χώρους στέγασης των διοικητικών δομών και λειτουργιών που προβλέπει το κτιριολογικό πρόγραμμα και να έχει προοπτικές προσαρμογής τους στις εξελίξεις της τεχνολογίας και τις πρακτικές διοίκησης.

via

Δεν υπάρχουν σχόλια:

Η φωνή των φίλων των ελληνικών βιβλιοθηκών

Η φωνή των φίλων των ελληνικών βιβλιοθηκών
Facebook Group

Αναζήτηση Εργασίας με Αρωγό τη Βιβλιοθήκη