22 Νοε 2009

ΕΝΝΕΑ ΣΗΜΑΝΤΙΚΕΣ ΑΛΛΑΓΕΣ ΣΤΗΝ ΠΑΙΔΕΙΑ

Πιστός στην προεκλογική του υπόσχεση για αύξηση της δαπάνες της Παιδείας μένει ο πρωθυπουργός Γ. Παπανδρέου. Στο σχέδιο προϋπολογισμού που κατατέθηκε, προβλέπεται αύξηση της χρηματοδότησης κατά ένα δις ευρώ και σε βάθος τετραετίας η αύξηση αυτή θα αγγίξει το 5% του ΑΕΠ.

Ειδικότερα, οι δαπάνες για το υπουργείο Παιδείας ανέρχονται σε 7.8 δις ευρώ, καταγράφοντας αύξηση της τάξης του 6.9% σε σχέση με το 2009. Σε ότι αφορά στο Πρόγραμμα Δημοσίων Επενδύσεων οι δαπάνες θα διπλασιατούν, ξεπερνώντας το ένα δις ευρώ (αύξηση 96.3% σε σχέση με πέρυσι). Το σχέδιο προβλέπει εννέα σημαντικές αλλαγές στον χώρο της Παιδείας. Ειδικότερα:

  • Επέκταση του ολοήμερου σχολείου σε όλες τις βαθμίδες.
  • Αύξηση της χρηματοδότησης των σχολείων, με κίνητρα για την επιμόρφωση των εκπαιδευτικών, επέκταση της ενισχυτικής διδασκαλίας.
  • Δημιουργία αυτοδύναμου λυκείου, εθνικό απολυτήριο ύστερα από γενικές, αντικειμενικές εξετάσεις σε επιλεγμένο αριθμό μαθημάτων.
  • Δημιουργία αυτοδύναμου Επαγγελματικού και Τεχνολογικού λυκείου.
  • Ενίσχυση της επάρκειας στο διαδίκτυο και τις ξένες γλώσσες.
  • Καθιέρωση εθνικού πλαισίου προγράμματος διδασκαλίας αντί του αναλυτικού προγράμματος που ισχύει σήμερα.
  • Αύξηση της χρηματοδότησης προβλέπεται και για τα ΑΕΙ και ΤΕΙ, τα οποία θα υποχρεούνται να εφαρμόσουν τις προγραμματικές συμφωνίες μετην Πολιτεία, στις οποίες θα καθορίζονται οι στόχοι, η φυσιογνωμία, η δομή και η λειτουργία κάθε τμήματος. Στα πανεπιστήμια θα δοθεί η δυνατότητα στους φοιτητές να μετακινούνται μεταξύ διαφορετικών τμημάτων γνωστικών αντικειμένων και ιδρυμάτων, με ακαδημαϊκά κριτήρια, ενώ θα εμπλουτιστούν οι βιβλιοθήκες και θα ψηφιοποιηθούν τα πανεπιστημιακά συγγράματα.

via

Δεν υπάρχουν σχόλια:

Η φωνή των φίλων των ελληνικών βιβλιοθηκών

Η φωνή των φίλων των ελληνικών βιβλιοθηκών
Facebook Group

Αναζήτηση Εργασίας με Αρωγό τη Βιβλιοθήκη