19 Νοε 2009

ΕΓΚΥΚΛΙΟΣ ΓΙΑ ΤΗ ΔΙΑΝΟΜΗ ΕΠΙΠΛΕΟΝ ΒΙΒΛΙΩΝ «ΜΑΤΩΜΕΝΑ ΧΩΜΑΤΑ»

imageΕγκύκλιο προς όλα τα Δημοτικά Σχολεία απέστειλε το υπ. Παιδείας μς την οποία ενημερώνει ότι εντός των ημερών αποστέλλονται, από τον ΟΕΔΒ προς τις Διευθύνσεις Πρωτοβάθμιας Εκπαίδευσης, επιπλέον αντίτυπα του βιβλίου «Ματωμένα Χώματα» της συγγραφέως Διδούς Σωτηρίου.

Ειδικότερα η εγκύκλιος έχει ως εξής:

Μαρούσι, 16- 11 - 2009

Αριθ.Πρωτ. 142073 /Γ1

ΠΡΟΣ:

1. Διευθύνσεις Π.Ε. όλης της χώρας

2. Δημοτικά Σχολεία όλης της χώρας (Μέσω Διευθύνσεων & Γραφείων Π.Ε)

ΘΕΜΑ: Διανομή βιβλίων

Σας ενημερώνουμε ότι εντός των ημερών αποστέλλονται, από τον Οργανισμό Εκδόσεως Διδακτικών Βιβλίων προς τις Διευθύνσεις Πρωτοβάθμιας Εκπαίδευσης, επιπλέον αντίτυπα του βιβλίου «Ματωμένα Χώματα» της συγγραφέως Διδούς Σωτηρίου.

Παρακαλούνται οι Διευθυντές Πρωτοβάθμιας Εκπαίδευσης να φροντίσουν για τη διανομή των αντιτύπων που θα παραλάβουν, στις σχολικές μονάδες της αρμοδιότητάς τους, ώστε πρωτίστως να καλυφθούν όλες οι υπάρχουσες ελλείψεις.

Σας υπενθυμίζουμε ότι με την υπ.αριθμ. 16231/6-2-2008 Υ.Α. είχε εγκριθεί η διανομή του παραπάνω βιβλίου στις βιβλιοθήκες όλων των Δημοτικών Σχολείων της χώρας, σε αριθμό αντιτύπων ανάλογο με τους φοιτούντες μαθητές στη Στ΄ τάξη κάθε σχολείου. Τα βιβλία αυτά επιστρέφονται από τους μαθητές με τη λήξη κάθε σχολικού έτους και φυλάσσονται στις βιβλιοθήκες των σχολείων για να χρησιμοποιηθούν από τους μαθητές της Στ΄ τάξης του επόμενου σχολικού έτους.

Ο ΔΙΕΥΘΥΝΤΗΣ

ΑΛΕΞΑΝΔΡΟΣ ΚΟΠΤΣΗΣ

via

Δεν υπάρχουν σχόλια:

Η φωνή των φίλων των ελληνικών βιβλιοθηκών

Η φωνή των φίλων των ελληνικών βιβλιοθηκών
Facebook Group

Αναζήτηση Εργασίας με Αρωγό τη Βιβλιοθήκη