2 Νοε 2009

WEB 2.0 apps for Libraries

I tried them, and I liked them

Μια σελίδα (web 2.0 app κι αυτή) που θα ενημερώνεται διαρκώς με συγκεντρωμένες αρκετές από τις διαδικτυακές εφαρμογές που δοκίμασα/άζω, μου άρεσαν/ουν και τελικά τις χρησιμοποιώ στη Βιβλιοθήκη μας.
Μπορείτε να την ενημερώσετε κι εσείς, όλοι σας, ακόμη και ανώνυμα.
Ένας τρόπος να συγκεντρώσουμε και να προτείνουμε διαδικτυακές εφαρμογές χρήσιμες για τις βιβλιοθήκες μας.
Το web 2.0 στην υπηρεσία μας!

Δεν υπάρχουν σχόλια: