10 Δεκ 2009

ΥΠΟΥΡΓΕΙΟ ΠΑΙΔΕΙΑΣ: ΒΡΑΒΕΥΣΗ ΦΟΡΕΩΝ ΠΟΥ ΠΑΡΕΧΟΥΝ ΥΠΗΡΕΣΙΕΣ ΠΡΟΣ ΤΟΥΣ ΠΟΛΙΤΕΣ

H πολιτική ηγεσία  του Υπουργείου Παιδείας , Διά Βίου Μάθησης και Θρησκευμάτων, στο πλαίσιο υιοθέτησης «καλών πρακτικών» για την ποιοτική ανάπτυξη της δημόσιας διοίκησης, ανακοίνωσε ότι ενθαρρύνει κάθε πρωτοβουλία που  στοχεύει στη βελτίωση της αποτελεσματικότητας και της ανταποκρισιμότητας των υπηρεσιών που παρέχονται στους πολίτες.

Ο Οργανισμός Ηνωμένων Εθνών, είναι ένας από τους διεθνείς οργανισμούς, ο οποίος   ενημέρωσε το Υπουργείο Παιδείας, μέσω της Διεύθυνσης Ποιότητας και Αποδοτικότητας του Υπουργείου Εσωτερικών, για τη διεξαγωγή του ετήσιου προγράμματος:
«Βράβευση Φορέων που παρέχουν υπηρεσίες προς τους πολίτες» για το έτος 2009.
Το πρόγραμμα, το οποίο προωθεί τον επαγγελματισμό και την προβολή φορέων, αποτελεί  την πιο έγκυρη διεθνή αναγνώριση αριστείας στην παροχή υπηρεσιών.
καλεί τους φορείς και τις υπηρεσίες του Υπουργείου Παιδείας,  Δια Βίου Μάθησης και Θρησκευμάτων, οι οποίοι έχουν να αναδείξουν καλές πρακτικές, στην παροχή υπηρεσιών προς τους πολίτες, να καταθέσουν  υποψηφιότητα  για βράβευση.

Οι  ενδιαφερόμενοι φορείς  μπορούν να υποβάλλουν υποψηφιότητα για μια από τις 4 κατηγορίες:
• Βελτίωση διαφάνειας, λογοδοσίας και ανταποκρισιμότητας του δημόσιου τομέα.
• Βελτίωση στην παροχή υπηρεσιών.
• Ενίσχυση της συμμετοχής των πολιτών στις αποφάσεις διαμόρφωσης πολιτικών  μέσω καινοτόμων μηχανισμών.
• Προώθηση της διαχείρισης  γνώσης στην κυβέρνηση.
Όσοι φορείς ενδιαφέρονται  να συμμετάσχουν θα πρέπει να συμπληρώσουν στα αγγλικά, την ηλεκτρονική αίτηση – δικτυακός τόπος Βραβείου: http://www.unpan.org/appyunpsa2010  και να την αποστείλουν μέχρι την  15η  Δεκεμβρίου 2009, σε ηλεκτρονική μορφή, στη Διεύθυνση Ποιότητας και Αποδοτικότητας του Υπουργείου Παιδείας, Δια Βίου Μάθησης και Θρησκευμάτων  poiotita_a@ypepth.gr.
Η Δ/νση Ποιότητας και Αποδοτικότητας του Υπουργείου Παιδείας, που θα έχει το συντονισμό της αναφερόμενης διαδικασίας θα είναι στη διάθεση σας για οποιαδήποτε πληροφορία.

via

Δεν υπάρχουν σχόλια:

Η φωνή των φίλων των ελληνικών βιβλιοθηκών

Η φωνή των φίλων των ελληνικών βιβλιοθηκών
Facebook Group

Αναζήτηση Εργασίας με Αρωγό τη Βιβλιοθήκη