28 Δεκ 2009

ΔΙΑΘΕΣΙΜΑ ΒΙΒΛΙΑ ΚΑΙ ΤΕΥΧΗ ΠΕΡΙΟΔΙΚΩΝ ΑΠΟ ΤΗ ΒΙΒΛΙΟΘΗΚΗ ΤΗΣ ΤΡΑΠΕΖΑΣ ΤΗΣ ΕΛΛΑΔΟΣ

BuildPhoto[1] Βιβλία και τεύχη περιοδικών που διατίθενται από τη Βιβλιοθήκη της Τράπεζας της Ελλάδος: http://vivl-livad.voi.sch.gr/tuxlibrary/Bank of Greece spare Nov 2009.xls

Όσες Βιβλιοθήκες ενδιαφέρονται μπορούν να επικοινωνήσουν:

Τράπεζα της Ελλάδος. Βιβλιοθήκη

Ελ. Βενιζέλου 21- 10250 Αθήνα

Τηλ. 210-3202446, 210-3202522, 210-3203216 - Fax: 210-3202129

library@bankofgreece.gr - http://www.bankofgreece.gr

Δεν υπάρχουν σχόλια:

Η φωνή των φίλων των ελληνικών βιβλιοθηκών

Η φωνή των φίλων των ελληνικών βιβλιοθηκών
Facebook Group

Αναζήτηση Εργασίας με Αρωγό τη Βιβλιοθήκη