3 Δεκ 2009

Rolf Hapel: The Public Library and its role in the Knowledge Based Society

Παρουσίαση του Rolf Hapel από την ημερίδα: Οι Βιβλιοθήκες στον 21ο αιώνα (11/11/09, Megaron Plus)

Discover Simple, Private Sharing at Drop.io


Από το View Mode μπορείτε να επιλέξετε τον τρόπο παρουσίασης της παρουσίασης (λίστα, βιβλίο ή slide), αλλά και σε πλήρη εμφάνιση επιλέγοντας FullScreen

Δεν υπάρχουν σχόλια:

Η φωνή των φίλων των ελληνικών βιβλιοθηκών

Η φωνή των φίλων των ελληνικών βιβλιοθηκών
Facebook Group

Αναζήτηση Εργασίας με Αρωγό τη Βιβλιοθήκη