12 Ιαν 2010

ΠΑΡΟΥΣΙΑΣΗ ΛΕΥΚΩΜΑΤΟΣ «ΑΝΤΙΚΕΙΜΕΝΑ ΑΓΑΠΗΣ, ΕΝΑΥΣΜΑΤΑ ΔΙΑΝΟΗΣΗΣ ΑΠΟ ΤΗ ΣΥΛΛΟΓΗ ΤΟΥ ΝΙΚΟΛΑΟΥ Ι. ΠΑΝΤΑΖΟΠΟΥΛΟΥ» (15/1/10)

image Το Δημοτικό Κέντρο Ιστορίας & Τεκμηρίωσης Βόλου και ο Όμιλος Φίλων Δημοτικού Κέντρου Ιστορίας & Τεκμηρίωσης - Βιβλιοθήκης Ν. Ι. Πανταζοπούλου διοργανώνουν εκδήλωση -  παρουσίαση του λευκώματος «Αντικείμενα αγάπης, εναύσματα διανόησης από τη Συλλογή του Νικολάου Ι. Πανταζοπούλου». Η εκδήλωση θα πραγματοποιηθεί την Παρασκευή 15 Ιανουαρίου 2010 και ώρα 8.00 μ.μ. στο Αχίλλειον.
Πρόκειται για (εικόνες, ξυλόγλυπτα, έργα μεταλλοτεχνίας, έργα από πηλό) που συνοδεύονται από κείμενα του λέκτορα του Πανεπιστημίου Θεσσαλίας Ιωάννη Βαραλή.
Την έκδοση θα παρουσιάσουν οι: Ανδρέας Λύτρας, αντιπρύτανης του Παντείου Πανεπιστημίου & Μαρία Βασιλάκη, αναπληρώτρια καθηγήτρια της Ιστορίας της Βυζαντινής Τέχνης του Πανεπιστημίου Θεσσαλίας και ο συγγραφέας.

Η δωρεά  Ν. Ι. Πανταζοπούλου
Το Δημοτικό Κέντρο Ιστορίας και Τεκμηρίωσης Βόλου (ΔΗΚ.Ι.) απέκτησε τη βιβλιοθήκη του καθηγητή της Ιστορίας του Δικαίου και των Θεσμών, Ν. Ι. Πανταζόπουλου, τον Οκτώβριο του 2002, σε εκτέλεση της απόφασης της οικογένειας του να γίνει αποδέκτης της δωρεάς, που περιελάμβανε τη συλλογή της βιβλιοθήκης του, μαζί με το γραφείο, το αρχείο και αγαπημένα του αντικείμενα από την ιδιωτική συλλογή του.
Η βιβλιοθήκη του Ν. Ι. Πανταζόπουλου αποτελείται από 10.000, περίπου, τόμους βιβλίων, ανάτυπα άρθρων, περιοδικά και χάρτες. Η θεματολογία της καλύπτει τομείς της ιστορίας του Δικαίου, με έμφαση στο κοινοτικό δίκαιο της Τουρκοκρατίας, του Εκκλησιαστικού Δικαίου, της φιλοσοφίας, της παπυρολογίας, των αρχαίων ελληνικών κειμένων, της ιστορίας πόλεων και κοινοτήτων στην Ελλάδα κ.ά. Ιδιαίτερη σημασία έχει η συγκέντρωση των πρώτων εκδόσεων του Εμπορικού και Αστικού Κώδικα του νεοσύστατου Ελληνικού Κράτους, καθώς και πλήθους παλαιών βιβλίων των τυπογραφείων της Βιέννης, της Λειψίας και της Βενετίας. Στα πολύτιμα βιβλία της συλλογής περιλαμβάνονται χειρόγραφα, πρώτες εκδόσεις και χάρτες.
Το 2003 από διακεκριμένους επιστήμονες, που συνδέονται είτε με τον αείμνηστο καθηγητή είτε με το αντικείμενο της βιβλιοθήκης του συστήθηκε ο «Όμιλος Φίλων Βιβλιοθήκης Ν. Ι. Πανταζόπουλου - Δημοτικού Κέντρου Ιστορίας & Τεκμηρίωσης Βόλου», με κύριο σκοπό την αξιοποίηση του υλικού της βιβλιοθήκης και την προβολή του επιστημονικού έργου του Ν. Ι. Πανταζόπουλου καθώς και την στήριξη με ερευνητικό, διδακτικό, και συγγραφικό τρόπο κάθε δράσης που συνδέεται με την Ιστορία του Δικαίου και των Θεσμών και γενικότερα με την ιστορία και τις άλλες κοινωνικές – ανθρωπιστικές επιστήμες.
Σήμερα η βιβλιοθηκονομική επεξεργασία και η καταλογογράφηση της βιβλιοθήκης έχουν ολοκληρωθεί. Τα βιβλία μπορούν να μελετηθούν στα αναγνωστήρια του ΔΗΚ.Ι. και να αναζητηθούν στην ιστοσελίδα του Οργανισμού, στη διεύθυνση www.diki.gr, μέσω της οποίας ο ενδιαφερόμενος έχει πρόσβαση και σε όλο το ψηφιοποιημένο υλικό.
Η πρόσφατη έκδοση με τα αντικείμενα της ιδιωτικής συλλογής του Ν. Ι. Πανταζόπουλου έρχεται να συνεχίσει τις πρωτοβουλίες για την ανάδειξη του συνόλου της δωρεάς που η οικογένεια του καθηγητή εμπιστεύτηκε στο ΔΗ.Κ.Ι. αλλά και να συμβάλλει στην έρευνα και την επιστήμη.

Ο άνθρωπος και το έργο του
Ο Νικόλαος Πανταζόπουλος ανήκει στις πηλιορείτικες οικογένειες που βρέθηκαν στην Αίγυπτο. Γεννήθηκε την 1η Ιανουαρίου 1912 στο Κάιρο, αλλά την εγκύκλιο εκπαίδευση του πραγματοποίησε στο Βόλο. Με την ολοκλήρωση τους μεταβαίνει στην Αθήνα για να σπουδάσει στη Νομική Σχολή του Πανεπιστημίου Αθηνών.
Το 1936 συνεχίζει μεταπτυχιακές σπουδές στο Πανεπιστήμιο του Βερολίνου στα αντικείμενα της Ιστορίας, της Φλοσοφίας και της Κοινωνιολογίας του Δικαίου. Το ξέσπασμα του μεγάλου Πολέμου τον υποχρεώ­νει να επιστρέψει στην Ελλάδα και λαμβάνει το 1945 τη διδακτορική του διατριβή από τη Νομική Σχολή του Πανεπιστημίου Αθηνών, ενώ το 1947 γίνεται υφηγητής της Νομικής Σχολής στην Ιστορία του Δικαίου.
Το 1953 εκλέγεται Έκτακτος Καθηγητής στην έδρα της Ιστορίας του Ελληνικού και Ρωμαϊκού Δικαίου στη Σχολή Νομικών και Οικονομικών Επιστημών του Αριστοτελείου Πανεπιστημίου Θεσσαλονίκης, την οποία καταλαμβάνει ως Τακτικός Καθηγητής το 1957· Έκτοτε, υπηρετεί συνεχώς στο Αριστοτέλειο Πανεπιστήμιο Θεσσαλονίκης από το οποίο αναγορεύεται, το 1979 Ομότι­μος Καθηγητής. Στο διάστημα αυτό εκλέγεται Κοσμήτωρ της Σχολής Νομικών και Οικονομικών Επιστημών του Πανεπιστημίου Θεσσαλονίκης (1961-1962), και από τη θέση αυτή θεμελιώνει το κτήριο και οργανώνει τη Σχολή Νομικών και Οικονομικών Επιστημών.
Στη δεκαετία του 1970 γίνεται Πρόεδρος του Κέντρου Βυζαντινών Ερευνών του Αριστοτελείου Πανεπιστημίου Θεσσαλονίκης και μέλος του Ανωτάτου Ειδικού Δικαστηρίου (1975 -1977).
Από το 1979 μετακομίζει πλέον και μέχρι το θάνατό του, 21 Νοεμβρίου 2001, εργάζεται στην Αθήνα. Το έργο του επικεντρώνεται στην εξέλιξη του Ελλη­νικού Δικαίου. Υιοθετεί τη συγκριτική ανάλυση με το Ρωμαϊκό Δίκαιο και μελετά με διαχρονικό τρόπο τις σχέσεις τους. Το Ελληνικό Δίκαιο συλλαμβάνει ως ενιαίο και συνεχές αναζητεί δε να ερμηνεύσει τις εμφανιζόμενες τομές και ασυνέχειες.
Η εργογραφία του από το 1939 μέχρι σήμερα αριθμεί περισσότερες από εκατό εκδόσεις, επανεκδόσεις, μεταφράσεις ή ανατυπώσεις ο συνολικός δε όγκος του έργου φτάνει τη δεκάδα χιλιάδων σελίδων.

Δεν υπάρχουν σχόλια:

Η φωνή των φίλων των ελληνικών βιβλιοθηκών

Η φωνή των φίλων των ελληνικών βιβλιοθηκών
Facebook Group

Αναζήτηση Εργασίας με Αρωγό τη Βιβλιοθήκη