19 Ιαν 2010

ΑΣΕΠ: 19 ΘΕΣΕΙΣ ΤΑΚΤΙΚΟΥ ΠΡΟΣΩΠΙΚΟΥ

Για 1 θέση ΤΕ Διοικητικού-Λογιστικού στη Νομαρχία Αθηνών αποδεκτός τίτλος σπουδών Πτυχίο ή Δίπλωμα Βιβλιοθηκονομίας ή Βιβλιοθηκονομίας και Συστημάτων Πληροφόρησης

Λήξη: 12/02/2010 - Προκήρυξη 6Κ/2009

Πλήρωση δέκα εννέα (19) θέσεων τακτικού προσωπικού στο Ανώτατο Συμβούλιο Επιλογής Προσωπικού (ΑΣΕΠ) και συγκεκριμένα πέντε (5) θέσεις ΠΕ, τέσσερις (4) θέσεις ΤΕ και δέκα (10) θέσεις ΔΕ.

Η προθεσμία υποβολής των αιτήσεων συμμετοχής λήγει με την πάροδο της Παρασκευής 12 Φεβρουαρίου 2010. Η αίτηση υποβάλλεται στο ΑΣΕΠ μόνο ταχυδρομικώς με συστημένη επιστολή σε φάκελο μεγέθους Α4 ή στον ειδικό φάκελο ΑΣΕΠ POST, ο οποίος διανέμεται από τα ΕΛΤΑ, στην ακόλουθη διεύθυνση:
ΑΣΕΠ
Αίτηση για την Προκήρυξη: 6Κ/2009
Κατηγορία: ΠΕ ή ΤΕ ή ΔΕ
Τ.Θ. 14308
Τ.Κ. 115 10
ΑΘΗΝΑ

Κατεβάστε την προκήρυξη 6Κ/2009

via

Δεν υπάρχουν σχόλια:

Η φωνή των φίλων των ελληνικών βιβλιοθηκών

Η φωνή των φίλων των ελληνικών βιβλιοθηκών
Facebook Group

Αναζήτηση Εργασίας με Αρωγό τη Βιβλιοθήκη