25 Ιαν 2010

ΕΚΘΕΣΗ ΛΕΥΚΩΜΑΤΩΝ ΕΙΚΑΣΤΙΚΩΝ ΚΑΙ ΕΦΑΡΜΟΣΜΕΝΩΝ ΤΕΧΝΩΝ ΣΤΗ ΣΧΟΛΙΚΗ ΒΙΒΛΙΟΘΗΚΗ ΤΟΥ 2ΟΥ ΕΠΑΛ ΤΡΙΚΑΛΩΝ (26/1-2/2/10)

Έκθεση λευκωμάτων εικαστικών και εφαρμοσμένων τεχνών: (αρχιτεκτονικής, ζωγραφικής, γλυπτικής, σχεδίου, διακόσμησης, εσωτερικού σχεδιασμού, γραφιστικής, τεχνολογικών καινοτομιών στο design), στο χώρο της Σχολικής Βιβλιοθήκης του 2ου ΕΠΑΛ από τις 26-01-2010 έως 2-02-2010.

image Ως ζωντανός χώρος μόρφωσης, ενημέρωσης και πολιτισμού και προκειμένου να γνωστοποιήσει τις συλλογές της, η Σχολική Βιβλιοθήκη του 2ου ΕΠΑΛ, εκθέτει τη σειρά της των λευκωμάτων, εικαστικών και εφαρμοσμένων τεχνών.

Ο σκοπός που φιλοδοξεί να εκπληρώσει η έκθεση αυτή λευκωμάτων τέχνης εντοπίζεται στην μύηση του σκεπτόμενου επισκέπτη στον πολιτισμό της εικόνας, στο βάθεμα της αισθητικής του αντίληψης-παιδείας , πρωτίστως, και, δευτερευόντως, στη διαφύλαξη, προστασία και επιστημονική έρευνα «αντικειμένων» με πολιτιστική αξία.

Τα λευκώματα στην έκθεση δεν κλείνονται σε αυστηρές βιτρίνες, εκτίθενται στο ζεστό και φιλόξενο χώρο της σχολικής βιβλιοθήκης και αποτελούν δείγματα-πρότυπα ενός «ανώτερου» πολιτισμού.

Στο εξωτερικό, από τη δεκαετία ήδη του 1960, οι κοινωνικές αλλαγές επέβαλαν μια διαφορετική θεώρηση τέτοιου τύπου εκθέσεων, εξετάζοντας κριτικά τους στόχους που μπορεί να έχει μία έκθεση «αποτυπωμένης» τέχνης στη σημερινή κοινωνική πραγματικότητα.

Η Έκθεση αυτή φιλοδοξεί να συντελέσει στην:

- Προαγωγή πολιτιστικών αξιών. Η βιβλιοθήκη αποτελεί χώρο πολιτισμού ικανό να φέρει το μαθητή και τον μέσο άνθρωπο σε άμεση επαφή με την τέχνη και να του δημιουργήσει νέα ενδιαφέροντα.

- Προώθηση της επιστήμης, άμεσα εξαρτώμενης με το αντικείμενο της έκθεσης.

- Ενσωμάτωση του πολίτη στην ιστορική και πολιτιστική συνέχεια του τόπου του. Η έκθεση δρα επίσης ως συνεκτικός κρίκος του ατόμου με τις ρίζες του.

- Παιδευτική πρόοδο του επισκέπτη της μέσω της κατανομής της αισθητικής και ιστορικής πληροφορίας, απεξαρτημένης από το στείρο ακαδημαϊσμό. Αυτό προϋποθέτει την ικανότητα του ατόμου να αναγνωρίζει προβλήματα και να σχηματίζει κριτική γνώμη. Ως αποτέλεσμα, οι επισκέπτες θα αρχίσουν να αισθάνονται άνετα στο εκθεσιακό περιβάλλον.

- Δυνατότητα να επιμορφώνει ειδικές κατηγορίες επισκεπτών και μαθητών, οι οποίοι σχετίζονται επαγγελματικά ή πρόκειται στο μέλλον να σχετιστούν στενά με το αντικείμενό της.

- Ψυχαγωγία που μπορεί να προσφέρει, με απώτερο στόχο να κατακτήσει ένα ευρύτερο κοινό, το οποίο θα επισκέπτεται συχνά τους χώρους της βιβλιοθήκης.

2ο Επαγγελματικό Λύκειο Τρικάλων

Οικισμός Πύργου-Πυργετού - Σχολική Βιβλιοθήκη

Τηλ. 24310 25299, fax: 24310 37508

Ιστοσελίδα: http://2epal-trikal.tri.sch.gr - e-mail: mail@2epal-trikal.tri.sch.gr

Δεν υπάρχουν σχόλια:

Η φωνή των φίλων των ελληνικών βιβλιοθηκών

Η φωνή των φίλων των ελληνικών βιβλιοθηκών
Facebook Group

Αναζήτηση Εργασίας με Αρωγό τη Βιβλιοθήκη