18 Ιαν 2010

ΥΠΕΝΘΥΜΙΣΗ: 3Ο ΣΥΝΕΔΡΙΟ ΒΙΒΛΙΟΘΗΚΩΝ ΤΕΧΝΗΣ (5-6/2/10)

image Η Bιβλιοθήκη του Μουσείου Μπενάκη ανακοινώνει τη διοργάνωση του 3ου Συνεδρίου Βιβλιοθηκών Τέχνης, με τίτλο "Ψηφιοποίηση και εφαρμογή των νέων τεχνολογιών στο χώρο των βιβλιοθηκών, των μουσείων και των αρχείων τέχνης", το οποίο θα διεξαχθεί στο κτήριο της οδού Πειραιώς, αρ. 138, Αθήνα.

Στο προηγούμενο Συνέδριο Βιβλιοθηκών Τέχνης, συγκροτήθηκε η κοινότητα των βιβλιοθηκών και των αρχείων τέχνης στην Ελλάδα και υπογραμμίστηκε η ανάγκη κοινής πολιτικής και πρακτικών συνεργασίας στην εφαρμογή ψηφιακής τεχνολογίας από τους οργανισμούς που κατέχουν πολιτιστικά αγαθά. Στο 3ο Συνέδριο, οι Βιβλιοθήκες Τέχνης και οι αρμόδιοι φορείς καλούνται να παρουσιάσουν τα αποτελέσματα αυτών των εφαρμογών, καθώς και τους τρόπους δημοσιοποίησης και διάθεσης των συλλογών τους στο διαδίκτυο.

Συγκεκριμένα, οι θεματικές ενότητες που επιχειρεί να καλύψει, είναι οι ακόλουθες:

- Ιδιαιτερότητες στην καταγραφή και τεκμηρίωση του υλικού και βέλτιστη αξιοποίηση των νέων μεθόδων της ψηφιακής τεχνολογίας
- Ανάπτυξη καινοτόμων τεχνολογικών εργαλείων και συστημάτων
- Ανάγκη καθιέρωσης διεθνών προτύπων για τη διαχείριση και οργάνωση του υλικού
- Ζητήματα διατήρησης του ψηφιακού περιεχομένου
- Διαλειτουργικότητα και ολοκλήρωση δεδομένων
- Προστασία πνευματικών δικαιωμάτων

Περισσότερα για το συνέδριο: http://3osynedrio-vivliothikwntexnis.wikidot.com/

Σχετικές συνδέσεις: 3Ο ΣΥΝΕΔΡΙΟ ΒΙΒΛΙΟΘΗΚΩΝ ΤΕΧΝΗΣ - ΒΙΒΛΙΟΘΗΚΗ ΜΟΥΣΕΙΟΥ ΜΠΕΝΑΚΗ

Δεν υπάρχουν σχόλια:

Η φωνή των φίλων των ελληνικών βιβλιοθηκών

Η φωνή των φίλων των ελληνικών βιβλιοθηκών
Facebook Group

Αναζήτηση Εργασίας με Αρωγό τη Βιβλιοθήκη