16 Ιαν 2010

ΟΙ ΑΡΜΟΔΙΟΤΗΤΕΣ ΤΩΝ ΥΦΥΠΟΥΡΓΩΝ ΤΟΥ ΥΠΟΥΡΓΕΙΟΥ ΠΑΙΔΕΙΑΣ

Οι αρμοδιότητες των Υφυπουργών του Υπουργείου Παιδείας, Δία Βίου Μάθησης και Θρησκευμάτων δημοσιεύτηκαν στο ΦΕΚ.

image

Δεν υπάρχουν σχόλια:

Η φωνή των φίλων των ελληνικών βιβλιοθηκών

Η φωνή των φίλων των ελληνικών βιβλιοθηκών
Facebook Group

Αναζήτηση Εργασίας με Αρωγό τη Βιβλιοθήκη