16 Ιαν 2010

ΟΙ ΑΡΜΟΔΙΟΤΗΤΕΣ ΤΩΝ ΥΦΥΠΟΥΡΓΩΝ ΤΟΥ ΥΠΟΥΡΓΕΙΟΥ ΠΑΙΔΕΙΑΣ

Οι αρμοδιότητες των Υφυπουργών του Υπουργείου Παιδείας, Δία Βίου Μάθησης και Θρησκευμάτων δημοσιεύτηκαν στο ΦΕΚ.

image

Δεν υπάρχουν σχόλια: