18 Ιαν 2010

ΔΙΑΓΩΝΙΣΜΟΣ ΙΔΕΩΝ ΓΙΑ ΤΗ ΔΗΜΙΟΥΡΓΙΑ E-BOOK READER ΚΑΙ ΤΗ ΔΙΑΧΕΙΡΙΣΗ ΤΟΥ ΗΛΕΚΤΡΟΝΙΚΟΥ ΒΙΒΛΙΟΥ

Ανοιχτός Διαγωνισμός Ιδεών: Σχεδιασμός Ψηφιακού Αναγνώστη Βιβλίων και Συνοδευτικής Πλατφόρμας διαχείρισης Περιεχομένου

image Το Πανεπιστήμιο Πατρών και η Εταιρεία Ελεύθερου Λογισμικού / Λογισμικού Ανοικτού Κώδικα, υπό την αιγίδα της Ειδικής Γραμματείας Ψηφιακού Σχεδιασμού, προκηρύσσουν Ανοιχτό Διαγωνισμό Ιδεών για τη δημιουργία ολοκληρωμένης πλατφόρμας ψηφιακού αναγνώστη βιβλίων (e-book reader) που θα χρησιμοποιείται κυρίως, από μαθητές, φοιτητές και εκπαιδευτικούς.

Στόχοι του Διαγωνισμού είναι (α) να διατυπωθούν ιδέες για τη δημιουργία ενός e-book reader, ειδικά για τις ανάγκες της Παιδείας, και (β) για μία πλατφόρμα διαχείρισης του Ηλεκτρονικού Βιβλίου

Οι προτάσεις θα πρέπει να προδιαγράφουν τη συσκευή, το διαδικτυακό περιβάλλον χρήσης και διανομής περιεχομένου, αλλά και τους τρόπους με τους οποίους θα ενσωματωθούν -ως σύστημα- στο πλαίσιο της ελληνικής παιδείας. Ως εκ τούτου, θεωρείται απαραίτητη η διεπιστημονική προσέγγιση

Δικαίωμα συμμετοχής έχουν Φυσικά και Νομικά Πρόσωπα, χωρίς κανέναν περιορισμό. (Σημειώνεται ότι θα πριμοδοτούνται οι ομάδες που θα εχουν την πιο σφαιρική σύνθεση, αλλά αυτό δεν είναι κριτήριο αποκλεισμού)

 • Στις 15 Φεβρουαρίου (2010) λήγει η προθεσμία υποβολών. Οι προτάσεις θα υποβληθούν σε ψηφιακή μορφή σε ηλεκτρονική διεύθυνση που θα γνωστοποιηθεί σε όσους εγγραφούν στη σχετική φόρμα στο δικτυακό τόπο http://b.ook.gr 
 • Με την λήξη του διαγωνισμού, και σε ένα χρονικό διάστημα που θα προσδιοριστεί και θα δημοσιευθεί στο δικτυακό τόπο, οι συμμετέχοντες θα κληθούν να παρουσιάσουν δημόσια τις προτάσεις τους ενώπιον της Επιτροπής Αξιολόγησης.
 • Ο Διαγωνισμός είναι πρωτίστως διαγωνισμός ιδεών. Το βασικό ζητούμενο για το δικαίωμα συμμετοχής είναι οι προδιαγραφές. Μετά το πέρας του διαγωνισμού οι βραβευθέντες θα κληθούν να υλοποιήσουν τις προτάσεις τους σε εύλογο χρονικό διάστημα.

  Στο πλαίσιo του Διαγωνισμού Ιδεων, θα πραγματοποιηθεί και η επιβράβευση των τριών καλύτερων προτάσεων και θα αφορούν όλες τις θεματικές περιοχές.

 • Το 1ο βραβείο θα ανέρχεται σε 15.000,00€, το 2ο βραβείο σε 10.000,00€ και το 3ο βραβείο σε 5.000,00€.
 • Τα βραβεία θα είναι αποκλειστικά. Σε περίπτωση συνεργασίας δύο ή περισσότερων θα χορηγείται μόνο ένα βραβείο.

  Περισσότερα στο http://b.ook.gr 

 • Δεν υπάρχουν σχόλια:

  Η φωνή των φίλων των ελληνικών βιβλιοθηκών

  Η φωνή των φίλων των ελληνικών βιβλιοθηκών
  Facebook Group

  Αναζήτηση Εργασίας με Αρωγό τη Βιβλιοθήκη