31 Ιαν 2010

Luxury Libraries in Europe

Slide 1 - LUXURY LIBRARIES IN EUROPE MUSIC: IL SILENZIO TRUMPET NINO ROSSO

Slide 2 - Bibliothèque du Monastère de Wiblingen, Allemagne. ©Ahmet Ertug  

Slide 3 -  Biblioteca Angelica, Rome, Italie. ©Ahmet Ertug

Slide 4 - Biblioteca Di bella Arti, Milan, Italie. ©Ahmet Ertug

Slide 5 - Bibliothèque Sainte-Geneviève, Paris, France. ©Ahmet Ertug

Slide 6 - Bibliothèque nationale de France, site Richelieu, salle Labrouste, Paris, France, 2008.

Slide 7 - Bibliothèque nationale de France, site Richelieu, salle Ovale, Paris, France, 2008.

Slide 8 - Annexe de la Bibliothèque du Sénat, Paris, France. ©Ahmet Ertug

Slide 9 - The Picton Reading Room, Liverpool Public Library, Angleterre. ©Ahmet Ertug

Slide 10 - Bibliothèque de l’Abbaye de Saint-Florian, Autriche. ©Ahmet Ertug

Slide 11 - Bibliothèque de l’Abbaye de Saint-Gallen, Suisse. ©Ahmet Ertug

Slide 12 - Bibliothèque nationale de Tchécoslovaquie, Prague, Tchécoslovaquie. ©Ahmet Ertug

Slide 13 - Bibliothèque du Trinity College de Dublin, Irlande. ©Ahmet Ertug

Slide 14 - Bibliothèque bénédictine de l’Abbaye de Metten, Allemagne. ©Ahmet Ertug

Slide 15 - Bibliothèque de l’Abbaye de Waldassen, Bavière, Allemagne. ©Ahmet Ertug   

Slide 16 - Now go to your library and enjoy reading a good book. PRESENTATION BY DAN CALISTRAT dcalistrat@aol.com PICTURES FROM INTERNET

Δεν υπάρχουν σχόλια:

Η φωνή των φίλων των ελληνικών βιβλιοθηκών

Η φωνή των φίλων των ελληνικών βιβλιοθηκών
Facebook Group

Αναζήτηση Εργασίας με Αρωγό τη Βιβλιοθήκη