2 Φεβ 2010

Η ΕΥΡΩΠΑΙΚΗ ΕΠΙΤΡΟΠΗ "ΜΠΛΟΚΑΡΕ" ΤΟ ΠΡΟΓΡΑΜΜΑ ΓΙΑ ΤΙΣ ΑΚΑΔΗΜΑΪΚΕΣ ΒΙΒΛΙΟΘΗΚΕΣ

Την ανάκληση ισχύος της υπ’ αρ. πρωτ. 22866/22-10-2008 Ανοιχτής Πρόσκλησης για την πράξη «Ακαδημαϊκές Βιβλιοθήκες – Οριζόντια Δράση»  της κατηγορίας πράξεων «Ακαδημαϊκές Βιβλιοθήκες », αποφάσισε το υπ. Παιδείας , διοτι , όπως αναφέρεται στην απόφαση, η Ευρωπαϊκή Επιτροπή κρίνει ότι η χρηματοδότηση της εν λόγω πράξης δεν συμπεριλαμβάνεται  στις προτεραιότητες του ΕΠ « Εκπαίδευση και δια βίου μάθηση»

Ειδικότερα η σχετική απόφαση του υπ. Παιδείας , έχει ως εξής:

ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ

ΥΠΟΥΡΓΕΙΟ ΠΑΙΔΕΙΑΣ ΔΙΑ ΒΙΟΥ ΜΑΘΗΣΗΣ ΚΑΙ ΘΡΗΣΚΕΥΜΑΤΩΝ

ΕΙΔΙΚΗ ΥΠΗΡΕΣΙΑ ΔΙΑΧΕΙΡΙΣΗΣ

ΕΠ ΕΚΠΑΙΔΕΥΣΗ ΚΑΙ

ΔΙΑ ΒΙΟΥ    ΜΑΘΗΣΗ

ΕΥΡΩΠΑΪΚΗ ΕΝΩΣΗ

ΕΥΡΩΠΑΪΚΗ ΕΠΙΤΡΟΠΗ

ΕΥΡΩΠΑΪΚΟ ΚΟΙΝΩΝΙΚΟ ΤΑΜΕΙΟ

Αθήνα,     21-01-2010  

Αρ. πρωτ.:  512    

Α Π Ο Φ Α Σ Η

ΘΕΜΑ:     Ανάκληση ισχύος της υπ’ αρ. πρωτ. 22866/22-10-2008 Ανοιχτής Πρόσκλησης για την πράξη «Ακαδημαϊκές Βιβλιοθήκες – Οριζόντια Δράση»  του Επιχειρησιακού Προγράμματος «Εκπαίδευση και Δια Βίου Μάθηση»

Έχοντας υπόψη:

Την υπ’ αρ. πρωτ. 22866/22-10-2008 Ανοιχτή Πρόσκληση για την πράξη «Ακαδημαϊκές Βιβλιοθήκες – Οριζόντια Δράση»  και ειδικότερα την παράγραφο 2, σημείο 2.2

ΑΠΟΦΑΣΙΖΟΥΜΕ

Την ανάκληση ισχύος της υπ’ αρ. πρωτ. 22866/22-10-2008 Ανοιχτής Πρόσκλησης για την πράξη «Ακαδημαϊκές Βιβλιοθήκες – Οριζόντια Δράση»  της κατηγορίας πράξεων «Ακαδημαϊκές Βιβλιοθήκες », διότι η Ευρωπαϊκή επιτροπή κρίνει ότι η χρηματοδότηση της εν λόγω πράξης δεν συμπεριλαμβάνεται  στις προτεραιότητες του ΕΠ « Εκπαίδευση και δια βίου μάθηση»

H EIΔΙΚΗ ΓΡΑΜΜΑΤΕΑΣ

ΟΡΦΑΝΟΥ ΙΦΙΓΕΝΕΙΑ

via

Δεν υπάρχουν σχόλια:

Η φωνή των φίλων των ελληνικών βιβλιοθηκών

Η φωνή των φίλων των ελληνικών βιβλιοθηκών
Facebook Group

Αναζήτηση Εργασίας με Αρωγό τη Βιβλιοθήκη