23 Φεβ 2010

ΠΕΡΙ ΣΤΕΛΕΧΩΣΗΣ ΦΟΡΕΩΝ ΕΠΟΠΤΕΥΟΜΕΝΩΝ ΑΠΟ ΤΟ ΥΠ. ΠΑΙΔΕΙΑΣ

Στις 15/12/09 είχε αναρτηθεί στην ιστοσελίδα Ανοιχτή Διαβούλευση η πρόσκληση εκδήλωσης ενδιαφέροντος για τη στελέχωση εποπτευόμενων Φορέων του Υπουργείου Παιδείας, Δια Βίου Μάθησης και Θρησκευμάτων και συγκεκριμένα για την Εθνική Βιβλιοθήκη, το Γενικό Συμβούλιο Βιβλιοθηκών και το Ινστιτούτο Διαρκούς Εκπαίδευσης Ενηλίκων, με καταληκτική ημερομηνία την 21η Δεκεμβρίου 2009.

Για Εποπτευόμενους Φορείς Υπουργείου Παιδείας, Δια Βίου Μάθησης και Θρησκευμάτων: Εθνική Βιβλιοθήκη,Γενικό Συμβούλιο Βιβλιοθηκών και Ινστιτούτο Διαρκούς Εκπαίδευσης Ενηλίκων (Καταληκτική ημερομηνία είναι η 21η Δεκεμβρίου)
15 Δεκεμβρίου, 2009

Εθνική Βιβλιοθήκη -Εφορευτικό Συμβούλιο (5 θέσεις) (επιστήμονες στους τομείς πολιτισμού,επιστημών ή της παραγωγής)
Εθνική Βιβλιοθήκη (1 θέση Γενικού Διευθυντή) ( δημόσιος λειτουργός με δωδεκαετή προϋπηρεσία στο Δημόσιο ή τον ιδιωτικό τομέα,με μεταπτυχιακό ή διδακτορικό στη βιβλιοθηκονομία ή πτυχίο βιβλιοθηκονομίας της τριτοβάθμιας εκπαίδευσης με εμπειρία και συνεργασία σε διεθνή προγράμματα σχετικά με το σκοπό της ΕΒΕ και άριστη γνώση μιας ξένης γλώσσας της Ε.Ε. )

Γενικό Συμβούλιο Βιβλιοθηκών, Γενικών Αρχείων του Κράτους και Εκπαιδευτικής Τηλεόρασης (1 θέση Πρόεδρος, 1 θέση Αντιπρόεδρος) (7θέσεις μέλη Δ.Σ.) (επιστήμονες του χώρου της βιβλιοθηκονομίας, της επιστήμης της πληροφόρησης, της πληροφορικής, των κοινωνικών επιστημών, του πολιτισμού, της εκπαίδευσης ή της παραγωγής)

Σήμερα η Κατάσταση πρόσκλησης είναι φυσικά κλειστή.

Και στάσιμη η όλη κατάσταση! Έχουν περάσει δύο μήνες μετά την καταληκτική ημερομηνία και δεν έχουμε ακούσει τίποτα σχετικό!!!

Πού βρίσκεται το θέμα σήμερα; Ξέρει να απαντήσει κανείς πάνω σ’ αυτό;

 

Δεν υπάρχουν σχόλια:

Η φωνή των φίλων των ελληνικών βιβλιοθηκών

Η φωνή των φίλων των ελληνικών βιβλιοθηκών
Facebook Group

Αναζήτηση Εργασίας με Αρωγό τη Βιβλιοθήκη