4 Μαρ 2010

ΣΥΝΤΟΜΟΓΡΑΦΙΑ ΤΙΤΛΟΥ “ΥΠ. ΠΑΙΔΕΙΑΣ Δ.Β.Μ.Θ.”

image_thumb[1] Ο τίτλος του Υπουργείου Παιδείας, Δια Βίου Μάθησης και Θρησκευμάτων μπορεί να αποτυπώνεται, σε περίπτωση αντικειμενικής αδυναμίας χώρου στις σφραγίδες των υπηρεσιών αρμοδιότητας του,  συνοπτικά με τα αρχικά ΥΠ. ΠΑΙΔΕΙΑΣ Δ.Β.Μ.Θ.

via

Δεν υπάρχουν σχόλια: