4 Μαρ 2010

ΣΥΝΤΟΜΟΓΡΑΦΙΑ ΤΙΤΛΟΥ “ΥΠ. ΠΑΙΔΕΙΑΣ Δ.Β.Μ.Θ.”

image_thumb[1] Ο τίτλος του Υπουργείου Παιδείας, Δια Βίου Μάθησης και Θρησκευμάτων μπορεί να αποτυπώνεται, σε περίπτωση αντικειμενικής αδυναμίας χώρου στις σφραγίδες των υπηρεσιών αρμοδιότητας του,  συνοπτικά με τα αρχικά ΥΠ. ΠΑΙΔΕΙΑΣ Δ.Β.Μ.Θ.

via

Δεν υπάρχουν σχόλια:

Η φωνή των φίλων των ελληνικών βιβλιοθηκών

Η φωνή των φίλων των ελληνικών βιβλιοθηκών
Facebook Group

Αναζήτηση Εργασίας με Αρωγό τη Βιβλιοθήκη