21 Απρ 2010

Η ΣΥΜΒΟΛΗ ΤΩΝ ΔΗΜΟΣΙΩΝ ΒΙΒΛΙΟΘΗΚΩΝ ΣΤΗΝ ΑΝΑΠΤΥΞΗ ΤΩΝ ΤΟΠΙΚΩΝ ΚΟΝΩΝΙΩΝ

image IFLA Satellite Meeting, in Malmö 7-10 August 2010

Building strong communities: unleashing the potential of public libraries to build community capacity, engagement and identity.

20 May  2010 - Early registration fee deadline

Conference Programme

Δεν υπάρχουν σχόλια:

Η φωνή των φίλων των ελληνικών βιβλιοθηκών

Η φωνή των φίλων των ελληνικών βιβλιοθηκών
Facebook Group

Αναζήτηση Εργασίας με Αρωγό τη Βιβλιοθήκη