28 Απρ 2010

Ε.Ε.: ΣΕ “ΧΑΜΗΛΕΣ ΠΤΗΣΕΙΣ” Η ΨΗΦΙΟΠΟΙΗΣΗ ΤΩΝ ΕΛΛΗΝΙΚΩΝ ΥΠΗΡΕΣΙΩΝ

Η Ελλάδα εμφανίζεται αναποτελεσματική τόσο σε υπηρεσίες από το δημόσιο προς τον πολίτη όσο και προς τις επιχειρήσεις.

Στην 27η θέση από τις συνολικά 31 χώρες (EΕ των 27, Ισλανδία, Νορβηγία, Ελβετία και Κροατία) κατατάσσεται η Ελλάδα σύμφωνα με την τελευταία έκθεση της Ευρωπαϊκής Επιτροπής για τις δημόσιες υπηρεσίες που παρέχονται ηλεκτρονικά στους πολίτες. Αυτό προκύπτει έπειτα από ερώτηση του ευρωβουλευτή της Ν.Δ. κ. Γ. Παπανικολάου σχετικά με το βαθμό ψηφιοποίησης των ελληνικών δημόσιων υπηρεσιών.

Συγκεκριμένα, ο κ. Παπανικολάου τόνισε ότι αν και το ποσοστό των δημόσιων υπηρεσιών που παρέχονται ηλεκτρονικά στους πολίτες της Ευρωπαϊκής Ένωσης ανέρχεται κατά μέσο όρο στο 71%, επιμέρους τα κράτη μέλη παρουσιάζουν σημαντικότατες διαφοροποιήσεις ενώ στην Ελλάδα, οι ηλεκτρονικές υπηρεσίες που διεκπεραιώνονται πλήρως ηλεκτρονικά από την πύλη ermis (Εθνική Πύλη Δημόσιας Διοίκησης) είναι λίγες και αφορούν κυρίως χορηγήσεις βεβαιώσεων οικογενειακής κατάστασης, γέννησης, ασφαλιστικής ενημερότητας κλπ.

Η Ελλάδα εμφανίζεται αναποτελεσματική τόσο στις 12 επιγραμμικές δημόσιες υπηρεσίες για τους πολίτες (φόρος εισοδήματος, υπηρεσίες των γραφείων εύρεσης εργασίας, εισφορές κοινωνικής ασφάλισης, προσωπικά έγγραφα, ταξινόμηση οχημάτων, αιτήσεις για οικοδομικές άδειες, δηλώσεις στην αστυνομία, δημόσιες βιβλιοθήκες, πιστοποιητικά: αίτηση και παράδοση, εγγραφή σε ανώτερα/ανώτατα εκπαιδευτικά ιδρύματα, γνωστοποίηση μετακόμισης, υπηρεσίες σχετικές με την υγεία), όσο και στις 8 επιγραμμικές δημόσιες υπηρεσίες για τις επιχειρήσεις (εισφορές κοινωνικής ασφάλισης εργαζομένων, φόρος εταιρειών, φόρος προστιθέμενης αξίας (ΦΠA), εγγραφή νέας εταιρείας στα μητρώα, υποβολή δεδομένων σε στατιστικές υπηρεσίες, τελωνειακές διασαφήσεις, άδειες που σχετίζονται με το περιβάλλον, δημόσιες συμβάσεις).

Σημειώνεται, ότι σε ευρωπαϊκό επίπεδο δεν έχει θεσπιστεί κάποια νομοθετική πράξη που να καθιστά υποχρεωτική την ψηφιοποίηση των δημοσίων υπηρεσιών στην Ελλάδα, ωστόσο, το τρέχον σχέδιο δράσης θα διαρκέσει έως την 31η Δεκεμβρίου 2010 και η Ελλάδα θα επαναξιολογηθεί συνολικά σε έναν περίπου χρόνο. Εξάλλου, η Επιτροπή ήδη βρίσκεται στη διαδικασία κατάρτισης του επόμενου σχεδίου δράσης, 2011-2015.

Ο κ. Παπανικολάου δήλωσε σχετικά: «Στον ελληνικό γραφειοκρατικό κυκεώνα, η επιτακτική ανάγκη της προόδου της ψηφιοποίησης του συνόλου των δημοσίων υπηρεσιών αποτελεί μία σημαντική παράμετρο για την ενίσχυση της εμπιστοσύνης τόσο των πολιτών, όσο και του επιχειρηματικού κόσμου προς την δημόσια διοίκηση».

via

Δεν υπάρχουν σχόλια:

Η φωνή των φίλων των ελληνικών βιβλιοθηκών

Η φωνή των φίλων των ελληνικών βιβλιοθηκών
Facebook Group

Αναζήτηση Εργασίας με Αρωγό τη Βιβλιοθήκη