30 Απρ 2010

ΣΥΝΔΡΟΜΗΤΙΚΕΣ ΟΙ ΗΛΕΚΤΡΟΝΙΚΕΣ ΕΚΔΟΣΕΙΣ ΤΩΝ «Times» ΚΑΙ «Sunday Times»

image Συνδρομητική γίνεται από τον Ιούνιο η πρόσβαση στις ηλεκτρονικές εκδόσεις των «Times» και «Sunday Times», όπως ανακοίνωσε ο όμιλος «News International (NI)».

Ο όμιλος αποφάσισε επίσης να δημιουργήσει δύο διαφορετικά portal για κάθε εφημερίδα, αντικαθιστώντας από τον Μάιο τον ενιαίο κόμβο «Times Online».

Η ημερήσια συνδρομή θα ανέρχεται σε μία λίρα Αγγλίας, ενώ πιο συμφέρουσα θα είναι η εβδομαδιαία συνδρομή, ύψους 2 λιρών Αγγλίας. Καταβάλλοντας το παραπάνω τίμημα, οι συνδρομητές θα αποκτούν πρόσβαση και στις δύο ηλεκτρονικές εκδόσεις.

Σύμφωνα με το BBC, η κίνηση του ομίλου ΝΙ ανοίγει νέο μέτωπο στη μάχη της αναγνωσιμότητας των ηλεκτρονικών εφημερίδων και τα αποτελέσματα θα παρακολουθούνται στενά από την αγορά.

Δεδομένης της αυξανόμενης πτώσης των κερδών των εφημερίδων, τα εκδοτικά συγκροτήματα αναζητούν τρόπους ώστε να αυξήσουν τα έσοδα από τις ηλεκτρονικές εκδόσεις.

Σύμφωνα με τη διευθύνουσα σύμβουλο του ομίλου Ρεμπέκα Μπρουκς, σε συνδρομητικά θα μετατραπούν μακροπρόθεσμα και οι ηλεκτρονικές εκδόσεις των εφημερίδων «Sun» και «News of the World».

via

Δεν υπάρχουν σχόλια:

Η φωνή των φίλων των ελληνικών βιβλιοθηκών

Η φωνή των φίλων των ελληνικών βιβλιοθηκών
Facebook Group

Αναζήτηση Εργασίας με Αρωγό τη Βιβλιοθήκη