30 Απρ 2010

Watch WorldCat grow

Κάθε οκτώ δευτερόλεπτα, περίπου, ανανεώνεται ο αριθμός των holdings του WorldCat!.

Δεν υπάρχουν σχόλια:

Η φωνή των φίλων των ελληνικών βιβλιοθηκών

Η φωνή των φίλων των ελληνικών βιβλιοθηκών
Facebook Group

Αναζήτηση Εργασίας με Αρωγό τη Βιβλιοθήκη