22 Ιουν 2010

ΦΕΚ ΕΠΙΧΟΡΗΓΗΣΗΣ ΒΙΒΛΙΟΘΗΚΩΝ 2010

Αρ. 59543/ΙΖ/26.05.2010 Κοινή Υπουργική Απόφαση «Καθορισμός ύψους επιχορήγησης Δημοσίων Βιβλιοθηκών και Λοιπών Πολιτιστικών Ιδρυμάτων, οικονομικού έτους 2010» δημοσιεύθηκε στο ΦΕΚ Β΄ 781.

Καθορισμός ύψους επιχορήγησης Δημοσίων Βιβλιοθηκών και Λοιπών Πολιτιστικών Ιδρυμάτων, οικονομικού έτους 2010

Δεν υπάρχουν σχόλια:

Η φωνή των φίλων των ελληνικών βιβλιοθηκών

Η φωνή των φίλων των ελληνικών βιβλιοθηκών
Facebook Group

Αναζήτηση Εργασίας με Αρωγό τη Βιβλιοθήκη