10 Ιουν 2010

ΣΕΜΙΝΑΡΙΟ “ΨΗΦΙΟΠΟΙΗΣΗ ΥΛΙΚΟΥ ΒΙΒΛΙΟΘΗΚΩΝ - ΗΛΕΚΤΡΟΝΙΚΕΣ ΠΗΓΕΣ ΠΛΗΡΟΦΟΡΗΣΗΣ ΣΤΙΣ ΒΙΒΛΙΟΘΗΚΕΣ” (28/6-2/7/10)

Το ΙΝ.ΕΠ. το οποίο στο πλαίσιο συγχρηματοδοτούμενων από το ΕΣΠΑ και το Επιχειρησιακό Πρόγραμμα «Διοικητική Μεταρρύθμιση» επιμορφωτικών δράσεων, διοργανώνει στην Αθήνα από 28 Ιουνίου έως 2 Ιουλίου 2010 επιμορφωτικό πρόγραμμα με τίτλο : «ΨΗΦΙΟΠΟΙΗΣΗ ΥΛΙΚΟΥ ΒΙΒΛΙΟΘΗΚΩΝ- ΗΛΕΚΤΡΟΝΙΚΕΣ ΠΗΓΕΣ ΠΛΗΡΟΦΟΡΗΣΗΣ ΣΤΙΣ ΒΙΒΛΙΟΘΗΚΕΣ».

Το πρόγραμμα απευθύνεται σε Βιβλιοθηκονόμους που στελεχώνουν Δημόσιες, Δημοτικές και Ακαδημαϊκές Βιβλιοθήκες.

image image image

Δεν υπάρχουν σχόλια:

Η φωνή των φίλων των ελληνικών βιβλιοθηκών

Η φωνή των φίλων των ελληνικών βιβλιοθηκών
Facebook Group

Αναζήτηση Εργασίας με Αρωγό τη Βιβλιοθήκη