6 Ιουν 2010

5 Things the Library of Congress is Archiving Online

http://mashable.com/2010/05/30/library-of-congress-web-archive/

1. Twitter feeds—all of them

2. National Election Candidates’ Internet Presences

3. Facebook Pages—A Selective Few

4. Notable Historical Events

5. News Sites That Give Permission

Δεν υπάρχουν σχόλια:

Η φωνή των φίλων των ελληνικών βιβλιοθηκών

Η φωνή των φίλων των ελληνικών βιβλιοθηκών
Facebook Group

Αναζήτηση Εργασίας με Αρωγό τη Βιβλιοθήκη