17 Σεπ 2010

1η Οκτωβρίου: Follow a Library Day on Twitter

Η 1η Οκτωβρίου έχει κηρυχθεί ως Follow a Library Day on Twitter!

Συνδεθείτε και γράψτε στο twitter την/ις αγαπημένη/ες twittering βιβλιοθήκη/ες χρησιμοποιώντας το #followalibrary hashtag.

Δεν υπάρχουν σχόλια:

Η φωνή των φίλων των ελληνικών βιβλιοθηκών

Η φωνή των φίλων των ελληνικών βιβλιοθηκών
Facebook Group

Αναζήτηση Εργασίας με Αρωγό τη Βιβλιοθήκη