17 Σεπ 2010

Ποιο είναι το σχέδιο για τις βιβλιοθήκες και τα αρχεία

Ρεπορτάζ ΦΙΛΗΜΩΝ ΚΑΡΑΜΗΤΣΟΣ

imageΤις δυνατότητες μίας νέας πολιτικής για τις βιβλιοθήκες και τα Αρχεία του κράτους εξετάζει η κυβέρνηση στο πλαίσιο αναβάθμισης ενός κλάδου με διττό ρόλο, τόσο στην εκπαίδευση και την έρευνα, όσο και στην τεκμηρίωση. Γι’ αυτό το σκοπό την Τρίτη έγινε σύσκεψη στην Αθήνα του Γενικού Συμβουλίου Βιβλιοθηκών, Γενικών Αρχείων και Εκπαιδευτικής Ραδιοτηλεόρασης, παρουσία της υπουργού Παιδείας Άννας Διαμαντοπούλου.

Οι στόχοι που τέθηκαν είναι τρεις:

- Το εθνικό δίκτυο: Δημιουργία εθνικής υποδομής Βιβλιοθηκών και Αρχείων με ενιαίο δίκτυο κάλυψης όλης της χώρας, μετά και τη δημιουργία καλλικράτειων δήμων. Ενοποιημένη, δηλαδή δράση Βιβλιοθηκών-Αρχείων-Μουσείων. Προβλέπεται εκπόνηση Λευκής Βίβλου που θα περιγράφει τις παρεχόμενες προς τους πολίτες υπηρεσίες, ιδιαίτερα μετά τη διαδικασία της ψηφιοποίηση.
- Η αναπτυξιακή διάσταση: Διαμόρφωση του χαρακτήρα των Βιβλιοθηκών-Αρχείων σε αναπτυξιακό εργαλείο, οργανικά ενταγμένο στην παραγωγική βάση. Ιδιαίτερη έμφαση δόθηκε στην ανάπτυξη της διάστασης του πολιτισμικού και επιστημονικού τουρισμού.
- Η υπερεθνική πολιτισμική δράση. Πρωτοβουλίες κοινής πολιτισμικής δράσης με χώρες της Ανατολικής Μεσογείου (Αίγυπτος, Τουρκία, Ισραήλ, όμορες βαλκανικές χώρες) σχετικά με τη διαμόρφωση δικτύων βιβλιοθηκών-αρχείων και προβολής κοινής πολιτισμικής κληρονομιάς.

Οι στόχοι αναμένεται να συμπυκνωθούν σε πολιτικές το επόμενο διάστημα με έναρξη εφαρμογής από τον Ιανουαρίου. Κρίσιμο πρόβλημα στο σχεδιασμό, όπως θα μπορούσε να φανταστεί κανείς σε αυτή τη συγκυρία, είναι το οικονομικό, ο περιορισμός δηλαδή των δημόσιων δαπανών. Θα διερευνηθεί φυσικά η δυνατότητα χρηματοδότησης μέσω του ΕΣΠΑ. Το πρόβλημα της χρηματοδότησης είχε αποτελέσει κομβικό ζήτημα ιδιαίτερα στην περίπτωση των ακαδημαϊκών βιβλιοθηκών πέρυσι, όταν και ολοκληρώθηκαν τα προγράμματα του Γ’ ΚΠΣ από τα οποία χρηματοδοτούνται κεντρικές δράσεις όπως οι συνδρομές των επιστημονικών περιοδικών.

Το σχέδιο

Στη σύσκεψη παραβρέθηκε και ο Γιώργος Ζάχος, Πρόεδρος του Γενικού Συμβουλίου Βιβλιοθηκών, Γενικών Αρχείων του Κράτους και Εκπαιδευτικής Ραδιοτηλεόρασης και Διευθυντής της Βιβλιοθήκης του Πανεπιστημίου Ιωαννίνων. Ο κ. Ζάχος παρουσίασε μια συνολική κατάσταση των βιβλιοθηκών σήμερα στη χώρα μας, στο σύνολό τους (παιδικές, ακαδημαϊκές, αρχεία κλπ) και ανά τομέα.

Για το ενιαίο δίκτυο που θα δημιουργηθεί και θα καλύπτει λειτουργικά όλη τη χώρα, μας είπε: «Η εθνική αυτή υποδομή θα αναδεικνύει  τις Βιβλιοθήκες και τα Αρχεία ουσιαστικούς πολιτιστικούς και εκπαιδευτικούς φορείς και σε αναπτυξιακά εργαλεία, συνδεδεμένα με τον πολιτιστικό και ερευνητικό τουρισμό και οργανικά συστατικά μιας υπερεθνικής πολιτιστικής δράσης».

Οι βασικές πυλώνες όπως διαμορφώνονται από το Γενικό Συμβούλιο θα προκύψουν μέσα από ένα σχέδιο το οποίο όπως μας είπε συνοπτικά, θα:

- εξασφαλίζει τη συγκέντρωση και τη διατήρηση των τεκμηρίων κάθε μορφής που έχουν εθνικό ενδιαφέρον και σημασία

- ικανοποιεί τις βιβλιογραφικές ανάγκες της χώρας, δηλαδή την παραγωγή και την πρόσβαση στις βιβλιογραφικές εγγραφές των τεκμηρίων με εθνικό ενδιαφέρον

- εξασφαλίζει την πρόσκτηση και την κατοχή, όλων των τεκμηρίων (εσωτερικού και εξωτερικού) που απαιτούνται για την ικανοποίηση των πληροφοριακών αναγκών του πληθυσμού

- προσφέρει πρόσβαση στις εκδόσεις, επί τόπου στις Βιβλιοθήκες και τα Αρχεία ή από απόσταση, με τη χρήση δικτύων πληροφόρησης και συνεργατικών σχημάτων σε συνάφεια με τις νέες διοικητικές δομές της χώρας που δημιουργούνται

- διαθέτει στους πολίτες, ένα περιβάλλον εύκολης  και προσιτής πρόσβασης στην πληροφορία, με τη χρήση εθνικών και διεθνών δικτύων

-  διαθέτει τις απαραίτητες υποδομές και προϋποθέσεις ήτοι: προσωπικό, μέσα και διαδικασίες για την παροχή τόσο παραδοσιακών όσο και σύγχρονων υπηρεσιών όπως υποστήριξη της Διά Βίου Μάθησης, ενδυνάμωση της Πολιτιστικής Δημιουργίας, συμβολή στην τοπική οικονομική ανάπτυξη και  υποβοήθηση της ενσωμάτωσης των μεταναστών και ενδυνάμωση της κοινωνικής συνοχής.

Αισιόδοξος για το σχέδιο αυτό ο κ. Ζάχος καταλήγει: «Επιδίωξη μας είναι να αποκτήσουμε και στη χώρα μας βιβλιοθήκες και αρχεία που θα λειτουργούν ως σημεία αναζήτησης και διάχυσης της πληροφορίας στους πολίτες, και που θα αποτελούν οργανικά χαρακτηριστικά της πολιτισμικής, εκπαιδευτικής και ερευνητικής μας πολιτικής».

Δεν υπάρχουν σχόλια:

Η φωνή των φίλων των ελληνικών βιβλιοθηκών

Η φωνή των φίλων των ελληνικών βιβλιοθηκών
Facebook Group

Αναζήτηση Εργασίας με Αρωγό τη Βιβλιοθήκη