21 Σεπ 2010

Διαδικασίες αλλαγής του Καταστατικού της ΕΕΒΕΠ

ΑΝΑΚΟΙΝΩΣΗ – ΠΡΟΣΚΛΗΣΗ

Το ΔΣ της ΕΕΒΕΠ ξεκινά τις διαδικασίες για την αλλαγή του Καταστατικού της Ένωσης με σκοπό τις διορθώσεις σφαλμάτων του παρόντος καταστατικού, αλλά κυρίως την προσαρμογή της ΕΕΒΕΠ στις συνθήκες του νέου κοινωνικού περιβάλλοντος, τη συστράτευση των μελών της στην ευόδωση των στόχων της, την εδραίωσή της στην ελληνική κοινωνία με τη συμμετοχή όλων των μελών, από όλες τις περιφέρειες της χώρας.

Για το λόγο αυτό το ΔΣ συνέστησε Επιτροπή Καταστατικού η οποία αποτελείται από τα μέλη:
Χριστίνα Κυριακοπούλου - Πρόεδρος ΔΣ
Δημήτρης Πολίτης - Γενικός Γραμματέας ΔΣ
Μαρία Αλεξανδράκη - Ταμίας
Γιώργος Γλωσσιώτης - Αντιπρόεδρος
Ηρακλής Πίττας - Μέλος ΔΣ
Χαράλαμπος Τσολάκης – Γραμματέας ΠΕΤ Β. Ελλάδος
Ζωή Καστελιάνου - Γραμματέας ΠΕΤ Κρήτης

Καλούνται τα μέλη της ΕΕΒΕΠ να συμμετάσχουν ενεργά στις παραπάνω διαδικασίες. Για την συμμετοχή σας στην εν λόγω Επιτροπή αρκεί μία επιστολή εκδήλωσης ενδιαφέροντος μέχρι την 29η Σεπτεμβρίου. Επιπλέον μπορείτε να συμμετάσχετε με τις απόψει ς σας στο blog της ΕΕΒΕΠ που έχει δημιουργηθεί για αυτό το λόγο: http://eebepdialogue.blogspot.com στο οποίο θα αναρτώνται και τα αποτελέσματα της Επιτροπής.

Η συμμετοχή όλων μας είναι απαραίτητη, καθώς το Καταστατικό ορίζει το πλαίσιο λειτουργίας του συνόλου της ΕΕΒΕΠ.

Η πρόταση για τη νέα μορφή που θα πάρει η Ένωση είναι ευθύνη όλων μας.

Τα μέλη της Επιτροπής

Δεν υπάρχουν σχόλια:

Η φωνή των φίλων των ελληνικών βιβλιοθηκών

Η φωνή των φίλων των ελληνικών βιβλιοθηκών
Facebook Group

Αναζήτηση Εργασίας με Αρωγό τη Βιβλιοθήκη