14 Σεπ 2010

ΕΡΩΤΗΣΗ Η. ΔΙΩΤΗ, Τ. ΚΟΥΡΑΚΗ: Το υπουργείο Παιδείας υπονομεύει το έργο των Δημοσίων Βιβλιοθηκών

Πλήρως απογυμνωμένη από προσωπικό έχει μείνει η Δημόσια Κεντρική Βιβλιοθήκη (ΔΚΒ) του Κιλκίς, η οποία την φετινή χρονιά ξεκίνησε να λειτουργεί με δύο μόλις άτομα προσωπικό και με το ωράριό της περικομμένο, αντίθετα με τα όσα τόσο η Υπουργική Απόφαση 83064/ΙΖ (ΦΕΚ Β', 1173-20.08.2003) όσο και ο Ν.3149/2003 προβλέπουν.

Οι χειρισμοί του Υπουργείου Παιδείας, Δια Βίου Μάθησης και Θρησκευμάτων στο θέμα των αποσπάσεων, ακολουθώντας πιστά όσα το Μνημόνιο προβλέπει για περικοπή δαπανών, άγγιξαν και τη βιβλιοθήκη της απομακρυσμένης αυτής περιοχής.

Έτσι, η ΔΚΒ Κιλκίς για το τρέχον έτος λειτουργεί ήδη μόνο τα πρωινά (08.00-14.30) από Δευτέρα έως Παρασκευή, λόγω της σοβαρής έλλειψης προσωπικού, καθώς έχει απομείνει μόλις με δύο συν ένα άτομα προσωπικό.

Συγκεκριμένα πρόκειται για τη Διευθύντρια (ΠΕ Βιβλιοθηκονόμων), ένα άτομο από απόσπαση σε διοικητική θέση, καθώς και ένα άτομο που διατίθεται από τη Δ/νση Β'θμιας Εκπ/σης Κιλκίς.

Όμως, το ωράριο λειτουργίας της ΔΚΒ Κιλκίς δε συνάδει με τα προβλεπόμενα του άρθρου 5.4 του Κανονισμού Λειτουργίας Δημοσίων Βιβλιοθηκών, ο οποίος σαφώς ορίζει ότι «το ωράριο πρέπει να δίνει τη δυνατότητα πρόσβασης σε όλες τις ομάδες του πληθυσμού (εργαζόμενοι, μαθητές κ.λ.π). Για το λόγο αυτό το ωράριο πρέπει να είναι διαμορφωμένο κατά τέτοιο τρόπο, ώστε να καλύπτει ώρες εκτός σχολείου, εργασίας κλπ., περιλαμβάνοντας κατ' ελάχιστον 3 απογεύματα την εβδομάδα και το Σάββατο».

Αντίστοιχα, και η τωρινή στελέχωση της ΔΚΒ Κιλκίς με προσωπικό αντιβαίνει στις διατάξεις του Ν.3149/2003 και συγκεκριμένα στο άρθρο 8, παρ. 1, «οι οργανικές θέσεις του προσωπικού των Δημόσιων Βιβλιοθηκών που λειτουργούν ή ιδρύονται, ανέρχονται [...] σε δώδεκα για κάθε Κεντρική Βιβλιοθήκη», και στην παρ. 2ΑΑ, όπου περιγράφονται επακριβώς οι οργανικές θέσεις ανά ειδικότητα.

Το εναπομείναν προσωπικό καταβάλλει φιλότιμες προσπάθειες για την βέλτιστη λειτουργία της ΔΚΒ Κιλκίς, όμως όπως γίνεται αντιληπτό, η όποια καλή πρόθεση ακυρώνεται λόγω του ζητήματος του προσωπικού.

Ένα ακόμη θέμα που αντιμετωπίζουν οι υπεύθυνοι της ΔΚΒ Κιλκίς, είναι αυτό της Κινητής Βιβλιοθήκης που διαθέτει. Το βαν υφίσταται και μάλιστα είναι εξοπλισμένο με 7000 βιβλία, που είναι εγγεγραμμένα σε διαφορετικό σύστημα καταλόγου από αυτά της ΔΚΒ. Όμως, μετά το 2008 και τη λήξη του Γ' ΚΠΣ απ' όπου προβλεπόταν η μισθοδοσία του οδηγού, και λόγω της έλλειψης προσωπικού, το αυτοκίνητο είναι καθηλωμένο στο Κιλκίς και το υλικό της Κινητής Βιβλιοθήκης παραμένει αναξιοποίητο.

Δυστυχώς, η Δημόσια Κεντρική Βιβλιοθήκη του Κιλκίς δεν είναι η μόνη που αντιμετωπίζει αυτό το πρόβλημα, καθώς δεκάδες ακόμη Δημόσιες Βιβλιοθήκες, Κεντρικές και μη, βρίσκονται στην ίδια δυσχερή θέση.

Επειδή σήμερα η Βιβλιοθήκη του Κιλκίς, λόγω ελλείψεως προσωπικού, δεν μπορεί να ανταπεξέλθει στο σκοπό που ο ίδιος ο νομοθέτης έχει θεσπίσει, δηλαδή «μορφωτικός, εκπαιδευτικός, πολιτιστικός και πληροφοριακός»,

Επειδή είναι φαιδρό στη δια βίου μάθηση να μιλάμε για "άτυπη μάθηση", δηλαδή αυτομόρφωση, με βιβλιοθήκες που δεν μπορούν, με ευθύνη του υπουργείου, να εκπληρώσουν τους σκοπούς τους,

Επειδή, ενώ υπάρχουν εκατοντάδες άνεργοι πτυχιούχοι βιβλιοθηκονόμοι, το ΥπΠΔΒΜΘ για πελατειακούς συνήθως λόγους, επιλέγει να αποσπάσει δασκάλους/νηπιαγωγούς, αλλά και καθηγητές άσχετων ειδικοτήτων από αυτές που ο Ν.3149/2003 προβλέπει (ΠΕ Βιβλιοθηκονόμων, Φιλοσοφικών Σχολών, Ιστορικών),

via

Δεν υπάρχουν σχόλια:

Η φωνή των φίλων των ελληνικών βιβλιοθηκών

Η φωνή των φίλων των ελληνικών βιβλιοθηκών
Facebook Group

Αναζήτηση Εργασίας με Αρωγό τη Βιβλιοθήκη