1 Οκτ 2010

ΘΕΣΗ ΕΡΓΑΣΙΑΣ ΒΙΒΛΙΟΘΗΚΟΝΟΜΟΥ ΣΤΟ ΚΟΛΕΓΙΟ ΑΘΗΝΩΝ / ΨΥΧΙΚΟΥ

ΕΛΛΗΝΟΑΜΕΡΙΚΑΝΙΚΟΝ  ΕΚΠΑΙΔΕΥΤΙΚΟΝ  ΙΔΡΥΜΑ ΚΟΛΛΕΓΙΟ ΑΘΗΝΩΝ – ΚΟΛΛΕΓΙΟ ΨΥΧΙΚΟΥ

Το    Ελληνοαμερικανικόν   Εκπαιδευτικόν   Ίδρυμα   επιθυμεί   να   προσλάβει ΒΙΒΛΙΟΘΗΚΟΝΟΜΟ για  την Κεντρική Βιβλιοθήκη του Κολλεγίου Αθηνών – Κολλεγίου Ψυχικού

Απαραίτητα προσόντα υποψηφίων:

  • Πτυχίο Βιβλιοθηκονομίας Α.Ε.Ι./Τ.Ε.Ι.
  • Δεύτερο πτυχίο ΑΕΙ σε άλλη ειδίκευση ή Μεταπτυχιακό δίπλωμα στη Βιβλιοθηκονομία
  • Πολύ καλή γνώση της Αγγλικής (επίπεδο Proficiency) και εμπειρία χρήσης της γλώσσας
  •  Εξοικείωση με βάσεις δεδομένων / Internet / MS Office
  •  Εμπειρία σε ανάλογη θέση

 Η γνώση δεύτερης ξένης γλώσσας είναι επιθυμητή. Οι ενδιαφερόμενοι παρακαλούνται να στείλουν βιογραφικό σημείωμα  μέχρι τη 10η Οκτωβρίου 2010 στο e-mail: pers_off@haef.gr ή στη διεύθυνση: Στεφάνου Δέλτα 15, 154 52 Ψυχικό - Υπόψη Διεύθυνσης Ανθρώπινου Δυναμικού

Δεν υπάρχουν σχόλια:

Η φωνή των φίλων των ελληνικών βιβλιοθηκών

Η φωνή των φίλων των ελληνικών βιβλιοθηκών
Facebook Group

Αναζήτηση Εργασίας με Αρωγό τη Βιβλιοθήκη