14 Οκτ 2010

Πρόσκληση εκδήλωσης ενδιαφέροντος για απόσπαση και προσωρινή κάλυψη κενής θέσης Υπευθύνων Σχολικών Βιβλιοθηκών…

f95cda2a-0990-437d-aeb9-5b3092497725ΘΕΜΑ: «Πρόσκληση εκδήλωσης ενδιαφέροντος για απόσπαση και προσωρινή κάλυψη κενής θέσης Υπευθύνων Σχολικών Βιβλιοθηκών και Υπευθύνων & μελών Συμβουλευτικών Σταθμών Νέων για το σχολικό έτος 2010-2011».

ΣΧΕΤ. : Το με αριθμ. 121829/Γ730-9-2010 έγγραφο του Υπ. Παιδείας ΔΒΜΘ

                Σας  ενημερώνουμε ότι προκηρύσσονται  οι παρακάτω κενές θέσεις σε Σχολικές Βιβλιοθήκες Σχολικών μονάδων αρμοδιότητας Δ/νσης Δ.Ε. Πειραιά και στο Συμβουλευτικό Σταθμό Νέων Δ/νσης Δ.Ε. Πειραιά

1

ΒΙΒΛΙΟΘΗΚΗ 5ου ΓΕΛ ΝΙΚΑΙΑΣ

1 ΘΕΣΗ ΥΠΕΥΘΥΝΟΥ ΒΙΒΛΙΟΘΗΚΗΣ

2

ΒΙΒΛΙΟΘΗΚΗ ΕΠΑΛ ΠΕΡΑΜΑΤΟΣ

1 ΘΕΣΗ ΥΠΕΥΘΥΝΟΥ ΒΙΒΛΙΟΘΗΚΗΣ

3

ΒΙΒΛΙΟΘΗΚΗ ΓΕΛ ΥΔΡΑΣ

1 ΘΕΣΗ ΥΠΕΥΘΥΝΟΥ ΒΙΒΛΙΟΘΗΚΗΣ

4

ΒΙΒΛΙΟΘΗΚΗ ΓΕΛ ΠΟΡΟΥ

1 ΘΕΣΗ ΥΠΕΥΘΥΝΟΥ ΒΙΒΛΙΟΘΗΚΗΣ

5

ΣΥΜΒΟΥΛΕΥΤΙΚΟΣ ΣΤΑΘΜΟΣ ΝΕΩΝ

3 ΘΕΣΕΙΣ ΜΕΛΩΝ


Ως εκ τούτου και σε εφαρμογή του ανωτέρω σχετικού, καλούνται οι μόνιμοι εκπαιδευτικοί όλων των κλάδων που ανήκουν στη Δ/νση Δ.Ε.Πειραιά και πληρούν τις προϋποθέσεις, να καταθέσουν από Παρασκευή 15-10-2010 έως και την Τρίτη 19-10-2010 στη Γραμματεία του Π.Υ.Σ.Δ.Ε. Πειραιά ( Ελ. Βενιζέλου 35-37, 7ος όροφος ) τα παρακάτω:

α) Αίτηση-δήλωση προτίμησης με σειρά προτεραιότητας για τις θέσεις που επθυμούν

β) Βιογραφικό σημείωμα με επικυρωμένα φωτοαντίγραφα των προσόντων που επικαλούνται

γ) Βεβαίωση υπηρεσιακής κατάστασης όπου να αναφέρεται η συνολική εκπαιδευτική και η συνολική διδακτική τους υπηρεσία

Σχετικά με τις προϋποθέσεις και σύμφωνα με τις υπ’αριθμ. 88989/Γ7/9-8-2007 και   60992/Γ7/19-6-2006 Υπουργικές Αποφάσεις υπενθυμίζεται ότι :

  • για τις θέσεις  Υπεύθυνου Βιβλιοθήκης απαιτείται πτυχίο Τριτοβάθμιας Εκπ/σης και εκπαιδευτική προϋπηρεσία τουλάχιστον πέντε (5) ετών, από τα οποία  δύο (2) έτη σε θέση μόνιμου εκπαιδευτικού και δύο (2) τουλάχιστον έτη με πλήρη άσκηση διδακτικών καθηκόντων στη Δ.Ε.
  • για τις θέσεις  Μέλους  του Συμβουλευτικού Σταθμού Νέων αποσπώνται εκπαιδευτικοί με ειδικότητα Κοινωνικού Λειτουργού και κλάδου ΠΕ02 ( πτυχίο του Τμήματος Φιλοσοφίας-Παιδαγωγικής-Ψυχολογίας (ΦΠΨ) : κατεύθυνση Ψυχολογίας ή πτυχίο Ψυχολογίας ή με μεταπτυχιακούς τίτλους σπουδών στην Ψυχολογία.

Οι αποσπασμένοι εκπαιδευτικοί θα πρέπει να έχουν οργανική θέση στην Περιφέρεια στην οποία υπάγεται ο Σ.Σ.Ν. (προηγούνται οι εκπαιδευτικοί που πληρούν τις προϋποθέσεις και έχουν οργανική θέση στη Διεύθυνση Εκπαίδευσης όπου λειτουργεί ο Συμβουλευτικός Σταθμός Νέων.) με προηγούμενη εμπειρία ενός έτους τουλάχιστον.

Η απόσπαση στις συγκεκριμένες θέσεις λήγει στις 31-8-2011

Παρακαλούμε να ενημερωθούν ενυπόγραφα όλοι οι εκπαιδευτικοί.

Ο ΔΙΕΥΘΥΝΤΗΣ ΤΗΣ Δ.Δ.Ε. ΠΕΙΡΑΙΑ

ΗΛΙΑΣ   Σ.  ΔΗΜΗΤΡΟΠΟΥΛΟΣ

via

Δεν υπάρχουν σχόλια:

Η φωνή των φίλων των ελληνικών βιβλιοθηκών

Η φωνή των φίλων των ελληνικών βιβλιοθηκών
Facebook Group

Αναζήτηση Εργασίας με Αρωγό τη Βιβλιοθήκη