25 Οκτ 2010

ΠΡΟΤΑΣΕΙΣ ΓΙΑ ΕΘΝΙΚΗ ΠΟΛΙΤΙΚΗ ΒΙΒΛΙΟΘΗΚΩΝ

Αγαπητοί Συνάδελφοι,

Η διαμόρφωση Εθνικής Πολιτικής για τις Βιβλιοθήκες αποτελεί αίτημα του χώρου μας εδώ και πολλά χρόνια.

Το Γενικό Συμβούλιο Βιβλιοθηκών, Γενικών Αρχείων του Κράτους και Εκπαιδευτικής Ραδιοτηλεόρασης του οποίου έχω την τιμή να προεδρεύω ασχολείται ήδη με το θέμα και διαμορφώνει σύμφωνα και με την επιθυμία της Υπουργού Παιδείας κ. Άννας Διαμαντοπούλου, σχετικά κείμενα προτάσεις.

Τα κείμενα θα τεθούν σε Δημόσια Διαβούλευση και θα συζητηθούν σε Συνδιάσκεψη την οποία προγραμματίζουμε στις αρχές του επόμενου έτους.

Στη Συνδιάσκεψη θα κληθούν να συμμετάσχουν εκπρόσωποι τόσο των συναρμόδιων Υπουργείων και συναφών Φορέων όσο και Ειδικοί και Υπεύθυνοι Διαμόρφωσης σχετικών πολιτικών από άλλες Ευρωπαϊκές χώρες.

Στην διαμόρφωση των κειμένων συμμετέχουν ήδη μέλη του Συμβουλίου και του Προεδρείου της ΕΕΒΕΠ.  

Κατά την διαδικασία της Δημόσιας Διαβούλευσης θα υπάρξει η δυνατότητα για κατάθεση συγκεκριμένων παρατηρήσεων και προτάσεων από κάθε συνάδελφο και συλλογικό φορέα.

Η διαμόρφωση μιας Εθνικής Πολιτικής για τις Βιβλιοθήκες είναι πολύ σημαντική υπόθεση καθώς απαιτεί επιστημονική και νομική τεκμηρίωση.

Είναι ευθύνη όλων μας να διασφαλίσουμε την αξιοπιστία της διαδικασίας για την επίτευξη του επιθυμητού αποτελέσματος.  Ως εκ τούτου δεν μπορεί να αντιμετωπίζεται ως μια απλή παράθεση θεμάτων και επικοινωνιακή άσκηση προβολής ατόμων και φορέων.

Το Συμβούλιο αποβλέπει στην συμμετοχή όσων μπορούν να συμβάλουν στην προσπάθεια που έχει αναλάβει  και θα σας ενημερώνει για κάθε μελλοντική εξέλιξη.

Με Φιλικούς Χαιρετισμούς

Γιώργος Ζάχος

Πρόεδρος του Γενικού Συμβουλίου  Βιβλιοθηκών, Γενικών Αρχείων του Κράτους και Εκπαιδευτικής Ραδιοτηλεόρασης

Σχετικές συνδέσεις: ΕΕΒΕΠ: Προτάσεις για μια Εθνική Πολιτική Βιβλιοθηκών

Δεν υπάρχουν σχόλια:

Η φωνή των φίλων των ελληνικών βιβλιοθηκών

Η φωνή των φίλων των ελληνικών βιβλιοθηκών
Facebook Group

Αναζήτηση Εργασίας με Αρωγό τη Βιβλιοθήκη