11 Οκτ 2010

Βιβλιοθήκη Ανθός

“Ανακάλυψα” μια βιβλιοθήκη σήμερα που δεν την ήξερα:

Βιβλιοθήκη Ανθός: Βιβλιοθήκη Τέχνης και Ανθρωπιστικών Σπουδών. Κύτταρο ενός Σύγχρονου Χώρου Σκέψης, Τέχνης και Πολιτισμού.

Δεν υπάρχουν σχόλια:

Η φωνή των φίλων των ελληνικών βιβλιοθηκών

Η φωνή των φίλων των ελληνικών βιβλιοθηκών
Facebook Group

Αναζήτηση Εργασίας με Αρωγό τη Βιβλιοθήκη