22 Οκτ 2010

Θέσεις μετατάξεων στην ΑΣΚΤ που αφορούν και θέσεις προσωπικού στη Βιβλιοθήκη

ΠΡΟΣΚΛΗΣΗ ΕΚΔΗΛΩΣΗΣ ΕΝΔΙΑΦΕΡΟΝΤΟΣ

Η Ανωτάτη Σχολή Καλών Τεχνών (ΑΣΚΤ), προκειμένου να στελεχώσει τις διοικητικές της Υπηρεσίες, επιθυμεί να γνωστοποιήσει σε όλους τους διοικητικούς υπαλλήλους των Πανεπιστημίων της χώρας, την πρόθεση του Ιδρύματος να προσλάβει προσωπικό ΠΕ, ΔΕ, ΥΕ διαφόρων ειδικοτήτων με την διαδικασία των οικειοθελών μετατάξεων μεταξύ Πανεπιστημίων σύμφωνα με τις διατάξεις του Ν. 1268/82 άρθρο 22 όπως τροποποιήθηκε με τον Ν 1404/83 άρθρο 49 παρ. 7

Το Ίδρυμα έχει έδρα την Αθήνα όπου και εδρεύουν οι διοικητικές του υπηρεσίες.

Οι ενδιαφερόμενοι/ες που πληρούν τις προϋποθέσεις των ανωτέρω διατάξεων μπορούν να επικοινωνούν με τον κ. Ν. Ζαμάνη στα στοιχεία που αναφέρονται στο λογότυπο του παρόντος.

Παρακαλούνται οι διευθύνσεις Διοικητικού των Ιδρυμάτων να κοινοποιήσουν την παρούσα πρόσκληση σε όλο το διοικητικό προσωπικό τους

Η παρούσα αναρτάται και στην ιστοσελίδα της Σχολής (www.asfa.gr)

Με εντολή Πρύτανη

Η Γενική Διευθύντρια

Ρολάνδα Τζιαναλού


Δεν υπάρχουν σχόλια:

Η φωνή των φίλων των ελληνικών βιβλιοθηκών

Η φωνή των φίλων των ελληνικών βιβλιοθηκών
Facebook Group

Αναζήτηση Εργασίας με Αρωγό τη Βιβλιοθήκη