11 Οκτ 2010

Delicious User Survey (Please help us complete a questionnaire)

Όποιος θέλει μπορεί να συνεισφέρει:
 
subject: Delicious User Survey (Please help us complete a questionnaire)

 

To whom it may concern,
 
I am a graduate student in the Dept. of Library & Information Science, National Taiwan University. I am writing to you because I found your email address in Delicious.com. I'm currently doing my thesis research on Delicious users' social relations and tagging behaviors. I am now on the stage of collecting data from Delicious user. Would you please fill out my questionnaire? It may take you approximately 10-15 minutes to complete the questionnaire. I would highly appreciate if you could also forward this questionnaire to anyone you know who also use Delicious. Thank you very much for your help.
 
Here is the link: http://www.surveygizmo.com/s3/344453/Delicious-User-Survey
 
To show our gratitude, we will randomly draw a number of participants by the end of the project. Each winner will receive an Amazon.com gift certificate ($50 or $20 U.S. dollars worth). Enter your contact information if you wish to enter the draw. Your participation is highly appreciated.
 

Sincerely,
 
Yi-Fan Chen, Graduate Student 
Dept. of Library & Information Science 
National Taiwan University
 
Chi-Shiou Lin, Assistant Professor (Thesis Advisor)
Dept. of Library & Information Science 
National Taiwan University

Δεν υπάρχουν σχόλια:

Η φωνή των φίλων των ελληνικών βιβλιοθηκών

Η φωνή των φίλων των ελληνικών βιβλιοθηκών
Facebook Group

Αναζήτηση Εργασίας με Αρωγό τη Βιβλιοθήκη