22 Οκτ 2010

International Mobile Library Festival in Finland in August 2011

Dear recipient,

Finland will host an international Mobile Library Festival in august 2011.
We invite the mobile library people from all around Europe to take part to
the festival celebrating the 50th anniversary of the Finnish mobile library
in the beautiful city of Turku. Please find attached a short notice about
the Mobile Library Festival with all the necessary details.
   Mobile Library Festival 2011 will be an international meeting of mobile library people. We invite you to come to the beautiful city of Turku with your vehicles to celebrate the 50th anniversary of the Finnish mobile library.  
The meeting will take place in Hotel Radisson Blu Marina Palace located in the in the center of Turku. 
The mobile libraries will be parked in front of the hotel, by the river Aura and they will be held open to both the participants of the MLF2011 and to the citizens of Turku on Thursday and Friday evenings.  
On Thursday evening August 11, the city of Turku celebrates an annual festival The Night of the Arts. The whole town will be full of happenings, music and exhibitions – with thousands of people of all ages attending. We hope to have the mobile libraries open for public till late at night. 
The meeting agenda is constructed on the history of the Finnish mobile libraries, on international visions from the East and the West, and on the technical innovations of the past and today.  The main purpose, however, is to meet with one another - to exchange views, experiences and solutions to the problems of our work, and to have a few days¢ wonderful time together.   
The registration fee for the whole event is 180¤ (+accommodation and meals). For the drivers driving a mobile library bus to Finland there is no registration fee.
We wish you warmly welcome to Turku, August 11 – 13, 2011!  More information and registration at www.confedent.fi/mlf2011 
On behalf of the organizing committee,

* * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * *

Leena Kuivanen
Suunnittelija / Coordinator
Suomen kirjastoseura / Finnish Library Association
Runeberginkatu 15 A 23
00100 Helsinki, Finland
mobile +358-44-5222940
email: leena.kuivanen@fla.fi
http://suomenkirjastoseura.fi

by email from ΕΕΒΕΠ

Δεν υπάρχουν σχόλια:

Η φωνή των φίλων των ελληνικών βιβλιοθηκών

Η φωνή των φίλων των ελληνικών βιβλιοθηκών
Facebook Group

Αναζήτηση Εργασίας με Αρωγό τη Βιβλιοθήκη