5 Οκτ 2010

Map Maker: χαρτογραφώντας τον κόσμο

Μέχρι το 2005, μόνο το 15% του κόσμου είχε χαρτογραφηθεί. Αυτό καθυστερεί την παροχή βοήθειας μετά από φυσικές καταστροφές - ενώ συγχρόνως εμποδίζε την οικονομική ανάπτυξη των αχαρτογράφητων περιοχών. Στην μικρή αυτή ομιλία, ο Λαλιτές Κατραγκάντα, εργαζόμενος στην Google, παρουσιάζει την εφαρμογή Map Maker, ένα εργαλείο κατασκευής χαρτών, που χρησιμοποιούν άνθρωποι σε όλο τον κόσμο για την χαρτογράφηση του κόσμου.

Δεν υπάρχουν σχόλια:

Η φωνή των φίλων των ελληνικών βιβλιοθηκών

Η φωνή των φίλων των ελληνικών βιβλιοθηκών
Facebook Group

Αναζήτηση Εργασίας με Αρωγό τη Βιβλιοθήκη