10 Νοε 2010

Οι βιβλιοθήκες στην Ελλάδα (2008)

via Γραφικές Παραστάσεις

49adc81b-f1d3-4c7d-bc0e-240e7261c104

f2d4329e-e457-478c-9882-9adfc31895ad

Την περασμένη Πέμπτη (04 Νοεμβρίου 2010) η Ελληνική Στατιστική Αρχή δημοσίευσε στοιχεία σχετικά με τις βιβλιοθήκες στην Ελλάδα για το έτος 2008. Είναι μια στατιστική έρευνα που γίνεται κάθε 2 χρόνια και παρουσιάζει στοιχεία όπως ο αριθμός των βιβλιοθηκών στην Ελλάδα (κατά περιφέρεια και κατά νομό), το μέγεθος των συλλογών τους (αριθμός βιβλίων, περιοδικών, ηλεκτρονικών μέσων), τους εργαζόμενους σε αυτές και άλλα.

Στο γράφημα παρουσιάζεται η εξέλιξη, από το 2002 μέχρι το 2008, του αριθμού:
α) των βιβλιοθηκών στην Ελλάδα: μείωση κατά 6% το 2008 σε σχέση με το 2006
β) των τόμων των βιβλίων που διαθέτουν: σταθερός ρυθμός αύξησης την τελευταία οκταετία
γ) των επισκεπτών/επισκέψεων στις βιβλιοθήκες: σταθερή επισκεψιμότητα την τελευταία διετία παρά τη μείωση των βιβλιοθηκών
δ) των δανεισθέντων βιβλίων: μείωση την τελευταία διετία

Σύμφωνα με τα στοιχεία, συνολικά στην Ελλάδα από τις 556 βιβλιοοθήκες για το 2008, οι 499 ήταν ανοιχτές στο κοινό. Κατά μέσο όρο, 22,5 χιλιάδες κάτοικοι αντιστοιχούν σε κάθε μία βιβλιοθήκη. Στην Ιρλανδία το 2008 η αναλογία ήταν 12 χιλιάδες κάτοικοι ανά βιβλιοθήκη.

Στην περιφέρεια της Κρήτης αναλογικά με τον πληθυσμό οι βιβλιοθήκες είναι οι λιγότερες στην Ελλάδα: αντιστοιχούν 35 χιλιάδες κάτοικοι σε κάθε μία από αυτές. Από την άλλη μεριά στο Νότιο Αιγαίο (Κυκλάδες και Δωδεκάνησα) αντιστοιχούν 17 χλιάδες κάτοικοι ανά βιβλιοθήκη (αναλογικά είναι οι περισσότερες στην Ελλάδα).

Στο χάρτη της Ελλάδας παρουσιάζονται οι διάφορες περιφέρειες ανάλογα με την αναλογία βιβλιοθηκών/κατοίκων. Όσο πιο κίτρινη είναι μια περιφέρεια τόσο περισσότερες (αναλογικά με τους κατοίκους) είναι οι βιβλιοθήκες.

Πίνακας*: Πόσοι κάτοικοι αντιστοιχούν σε κάθε βιβλιοθήκη ανά περιφέρεια

Περιφέρεια
Αναλογία κατοίκων ανά βιβλιοθήκη
Ανατολική Μακεδονία και Θράκη 19.569
Αττική 21.908
Βόρειο Αιγαίο 22.265
Δυτική Ελλάδα 32.195
Δυτική Μακεδονία 18.334
Ήπειρος 27.191
Θεσσαλία 29.439
Ιόνια Νησιά 17.696
Κεντρική Μακεδονία 20,424
Κρήτη 35.738
Νότιο Αιγαίο 17.033
Πελοπόννησος 21.952
Στερεά Ελλάδα (& Εύβοια) 21.336
Μέσος όρος 22.519

*Σχεδιάσαμε τον πίνακα διαιρώντας τον αριθμό του πληθυσμού κάθε περιφέρειας (Υπολογιζόμενος Πληθυσμός της Ελλάδας στο μέσο του 2008) με τον αριθμό των ανοιχτών στο κοινό βιβλιοθηκών σε αυτές στο έτος 2008.

Πηγή: Ελληνική Στατιστική Αρχή - Βιβλιοθήκες: Ελληνική Στατιστική Αρχή

Δεν υπάρχουν σχόλια:

Η φωνή των φίλων των ελληνικών βιβλιοθηκών

Η φωνή των φίλων των ελληνικών βιβλιοθηκών
Facebook Group

Αναζήτηση Εργασίας με Αρωγό τη Βιβλιοθήκη