10 Νοε 2010

Νέος Προϊστάμενος Διεύθυνσης της Διεύθυνσης Βιβλιοθηκών και Γενικών Αρχείων

Με την υπ’ αριθμ. Φ.908/139081/Η/4-11-2010 Απόφαση της Υπουργού Παιδείας, Δια Βίου Μάθησης και Θρησκευμάτων τοποθετήθηκε ως νέος Προϊστάμενος της Διεύθυνσης Βιβλιοθηκών και Γενικών Αρχείων ο κ. Σκοπελίτης Βασίλειος.

Δεν υπάρχουν σχόλια:

Η φωνή των φίλων των ελληνικών βιβλιοθηκών

Η φωνή των φίλων των ελληνικών βιβλιοθηκών
Facebook Group

Αναζήτηση Εργασίας με Αρωγό τη Βιβλιοθήκη